0
EN
case study

Amway Global Business Services

Określenie kierunku działań Employer Branding w wyniku przeprowadzonych analiz i badań.

ikona

Jaki był problem?

Amway to jedna z największych na świecie firm sektora sprzedaży bezpośredniej. Oddział Amway w Polsce - Global Business Services w Krakowie, zgłosił się do Socjomanii z problemem, jakie działania należy podjąć oraz w jakich kanałach, aby zachęcić do rekrutacji w Amway GBS. Wyzwanie dotyczyło tego, jak się wyróżnić na tle innych pracodawców i dotrzeć do potencjalnych kandydatów.

ikona

Rozwiązanie?

Konsultant Socjomanii zaproponował proces, którego celem było określenie, co powinno znaleźć się w komunikacji Employer Branding oraz w jakich kanałach. Proces został podzielony na 4 etapy.
 

Etap 1 - kick-off. Podczas spotkania kick-off przeprowadziliśmy rozeznanie dotychczas podejmowanych aktywności w zakresie Employer Branding oraz oferowanych benefitach dla pracowników. Często okazuje się, że firmy bardzo dużo robią w tym zakresie, jednak nie wybrzmiewa to w ich komunikacji. Podobnie było w tym przypadku.


Etap 2 - przygotowanie. Podczas tego etapu, Konsultant Socjomanii przygotował autorski kwestionariusz ankiety do przeprowadzenia badań wśród zrekrutowanych w ostatnich 6 miesiącach pracowników. Celem badania było pozyskanie wiedzy na temat tego, na co nowo pozyskani pracownicy zwrócili uwagę, co ich przekonało do podjęcia pracy w Amway oraz gdzie poszukiwali o tym informacji. Wnioski z ankiety posłużyły do wskazania kluczowych zagadnień, których poszukują potencjalni kandydaci do pracy.

Etap 3 - audyt i analiza dotychczasowych działań. Na tym etapie przeanalizowane zostały wzmianki w Internecie mówiące o firmie oraz dotychczasowe działania i komunikacja Amway BSC. Podjęte działania miały na celu sprawdzenie, jakie informacje są dostępne w Internecie o firmie, czego może się dowiedzieć przyszły pracownik poszukujący informacji na jej temat. Dodatkowo przeanalizowaliśmy działania konkurencji podejmowane w Internecie, wskazaliśmy dobre praktyki, wychodząc poza branżę klienta oraz przeanalizowaliśmy raporty HR-owe zawierające informacje o tym, na co prawnicy z różnych pokoleń zwracają uwagę podczas rekrutacji, czym się kierują podczas podejmowania decyzji.

Etap 4 - spotkanie i warsztaty. Przedstawiliśmy Klientowi wyniki przeprowadzonego audytu. Pokazaliśmy zarówno dobre jak i złe praktyki w komunikacji Employer Brandingowej. Podczas warsztatów, wspólnie z zespołem Amway BSC, wypracowywaliśmy pomysły na to, jak wykorzystać potrzeby i wiedzę o odbiorcach w komunikacji marki pracodawcy.

ikona

Efekty?

Konsultant Socjomanii pomógł działowi HR Amway GBS przeanalizować dotychczasowe działania oraz wypracować wnioski i dobre praktyki odnośnie dalszych kroków Employer Brandingowych. Klient po naszych działaniach podjął decyzję o rozwoju dwóch kanałów komunikacji posiadających największy potencjał oraz realizujących założone cele.

Masz pytania na temat naszych usług?
Zostaw nam kontakt do siebie

Zaznacz pole powyżej*

Katarzyna Młynarczyk

[email protected]

668 059 259

Odezwę się w ciągu 24h

Na jakim etapie jesteś?