0
EN
case study

FRoSTA Polska

Konsulting i wsparcie w opracowaniu strategii komunikacji w social media dla FRoSTA Polska

ikona

Jaki był problem?

Kto?


FRoSTA to wiodący producent mrożonych produktów rybnych, dań gotowych i warzyw z ponad 20-letnim doświadczeniem w tej branży w Polsce. To marka, dla której najważniejsze są naturalne i świeże surowce, wysoka jakość produktów, najlepszy smak i łatwe przygotowanie. Wytwarzane w Polsce produkty oferowane są nie tylko na polskim rynku, ale i w kilkunastu krajach europejskich.

Jaki był problem?

Po uczestnictwie w jednym z naszych szkoleń, do Socjomanii zgłosiła się osoba reprezentująca markę FRoSTA Polska. Firma poszukiwała konsultacji i wsparcia w pracach jej zespołu w procesie opracowywania strategii komunikacji w mediach społecznościowych. 

Marka szukała odpowiedzi na szereg pytań - w tym:

 • w jakich kanałach marka powinna być obecna, 

 • co zmienić w aktualnych działaniach w mediach społecznościowych, 

 • jakie najnowsze trendy można wykorzystać, 

 • jakie wskaźniki efektywności / mierniki marka powinna zastosować, 

 • czy i z jakich narzędzi analitycznych korzystać.

Wyzwaniem od samego początku była szeroka oferta produktowa FRoSTY - a co się z tym wiąże, silne zróżnicowanie grup docelowych marki.

ikona

Rozwiązanie?

Ze względu na działalność marki na wielu rynkach i globalną strukturę, całość prac została przygotowana w języku angielskim. 

Prace zostały podzielone na kilka etapów. 

Etap 1 to szerokie rozeznanie w aktualnych trendach i sposobach ich wykorzystania w mediach społecznościowych. Prace wykonane na tym etapie, to:

 • Selekcja trendów globalnych istotnych z punktu widzenia charakterystyki marki, jej celów i odbiorców, 

 • Analiza przełożenia trendów na działania w social media,

 • Analiza konkurencji i benchmarków z całego świata pod kątem rozwiązań wpisujących się w zidentyfikowane trendy. 

Na tym etapie oparliśmy się o tzw. makrotrendy zidentyfikowane przez  przez londyńską agencję badawczą Trendwatching.

Makrotrendy zdefiniowane przez Trendwatching - Socjomania

 

Etap 2 to rozbudowany, wielowątkowy monitoring internetu i analiza wychwyconych wzmianek dla kilku różnych kategorii produktowych i produktów oferowanych przez markę FRoSTA. 

Głównymi celami analizy były:

 • Zebranie wiedzy do wypracowania pomysłu na komunikaty marki,

 • Badanie grup docelowych marki, identyfikacja i definicja person digital,

 • Identyfikacja influencerów dopasowanych do charakterystyki marki,

 • Weryfikacja opinii internautów na temat samej marki i jej produktów. 

Analiza zbadała:

 • Wyrażenia i określenia używane przez internautów,

 • Kanały najczęściej wykorzystywane przez grupy docelowe marki,

 • Konteksty, w których mówi się o marce, poszczególnych kategoriach produktowych i produktach,

 • Preferencje, potrzeby i oczekiwania konsumentów w kontekście poszczególnych kategorii produktowych,

 • Charakterystykę osób wypowiadających się o różnych kategoriach produktowych i produktach.  

Na tym etapie wykorzystaliśmy, między innymi, takie narzędzia:

 • Dane i badania otrzymane od Klienta, które zasiliły naszą wiedzę i poszukiwania, 

 • Planer słów kluczowych Google i answerthepublic.com - do zbadania fraz wykorzystywanych przez internautów - a te potem posłużyły do konfiguracji projektów w SentiOne,

 • SentiOne - jako główne narzędzie do monitoringu i analizy wzmianek.

 

Etap 3 to zdefiniowanie i opisanie person digital na potrzeby komunikacji marki oraz opracowanie sposobów targetowania każdej z person. 

Na tym etapie:

 • Na podstawie danych pozyskanych na poprzednich etapach oraz na podstawie materiałów i badań otrzymanych od Klienta, zidentyfikowaliśmy 8 kluczowych person, które posegmentowaliśmy na 5 głównych kategorii, 

 • Zbadaliśmy i opisaliśmy każdą personę, definiując jej demografię, informacje psychograficzne (motywacje, potrzeby, aspiracje), oraz dane behawioralne (aktywność w internecie i social media),

 • Do każdej persony dobraliśmy odpowiednie kanały komunikacji oraz komunikaty dostosowane do jej potrzeb i oczekiwań,

 • Sprawdziliśmy potencjał reklamowy każdej z person i nadaliśmy odpowiednie priorytety personom,

 • Opracowaliśmy targetowanie w social media dla każdej z person,

 • Zmapowaliśmy produkty marki kierowane do każdej ze zdefiniowanych person.

Na tym etapie zastosowaliśmy takie narzędzia:

 • SentiOne do określenia demografii i psychografii każdej z person,

 • Facebook Audience Insights do sprawdzenia danych behawioralnych, 

 • Menedżer reklam Facebooka do sprawdzenia potencjału reklamowego i przygotowania sposobów targetowania dla każdej z person,

 • Panel Google Ads do sprawdzenia potencjału reklamowego na YouTube,

 • Badania i raporty konsumenckie.

 

Etap 4 to szkolenie dla koordynatora działań po stronie marki, które miało na celu wdrożenie w targetowanie każdej z person i Menedżera Reklam Facebooka - a docelowo posłużyło jako przygotowanie Klienta do efektywnego wdrożenia opracowanego planu. 

ikona

Efekty?

Cała współpraca pomogła marce FRoSTA upewnić się co do przyjętych założeń i kierunku działań. Istotnie zasililiśmy również wiedzę Klienta - zarówno na poziomie komunikacyjnym, jak i biznesowym.

W ramach analizy trendów i benchmarków przygotowaliśmy 17 taktyk do zastosowania przez Klienta oraz wypracowaliśmy 12 rekomendacji dotyczących komunikacji w social mediach. 

Analiza wzmianek to 12 rekomendacji biznesowych, 20 rekomendacji komunikacyjnych opartych na danych oraz identyfikacja 10 influencerów dopasowanych do marki.

W ramach opracowania person zdefiniowaliśmy 8 person i dopasowaliśmy do nich kanały i komunikaty, co pomogło ustrukturyzować i ukierunkować komunikację Klienta w kanałach social media. 

Szkolenie przygotowało Klienta do samodzielnego wdrażania przygotowanego planu w życie. 

Masz pytania na temat naszych usług?
Zostaw nam kontakt do siebie

Zaznacz pole powyżej*

Katarzyna Młynarczyk

[email protected]

668 059 259

Odezwę się w ciągu 24h

Na jakim etapie jesteś?