0
EN
case study

Wyższe Szkoły Bankowe

Wiele oddziałów - spójna komunikacja.

ikona

Jaki był problem?

Założycielem Wyższych Szkół Bankowych jest Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. To jedna z największych niepaństwowych instytucji edukacyjnych w Polsce. Grupa WSB posiada oddziały w dziesięciu miastach, a każda jednostka jest obecna w mediach społecznościowych. Sumarycznie to kilkanaście profili na Facebooku oraz w innych kanałach. Sprawne zarządzanie tyloma kanałami komunikacji to nie lada wyzwanie.
Początkowo zgłoszona została potrzeba szkolenia wewnętrznego dla przedstawicieli poszczególnych oddziałów, równocześnie będących administratorami stron na Facebooku. Celem szkolenia miało być przekazanie wskazówek jak prowadzić działania w kanałach social media, w których szkoły są obecne i nakreślić, jakie inne kanały społecznościowe powinno się brać pod uwagę w przyszłości.

ikona

Rozwiązanie?

Po przeanalizowaniu potrzeb klienta podjęliśmy współpracę składającą się z trzech etapów. Pierwszy obejmował audyt dotychczasowych działań, stworzenie fundamentów strategii oraz opracowanie manuali dla administratorów stron na Facebooku. Drugim etapem było spotkanie warsztatowe z przedstawicielami TEB Akademia, podczas którego przedstawiliśmy wyniki audytu oraz zapoczątkowaliśmy dyskusję nad ostatecznym kształtem strategii, doborem narzędzi i przebiegiem szkolenia wdrożeniowego. Etap końcowy to przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli poszczególnych szkół wchodzących w skład Grupy WSB.

ikona

Efekty?

Efektem całego procesu było wypracowanie strategii komunikacji w social media oraz wewnętrznych procedur jej wdrożenia. Miernikiem sukcesu jest znaczne poprawienie (zarówno pod kątem ilościowym, jak i jakościowym - o 100%) w porównaniu z sytuacją przed szkoleniem zaangażowania użytkowników z rożnych grup docelowych oraz obecność w pierwszej 10tce rankingu najlepszych szkół na Facebooku (wg Sotrender). W tej chwili trwa proces ewaluacyjny i przygotowanie do powtórnej współpracy, po którego analizie i wspólnym ustaleniu celów zaproponowaliśmy rozwiązania dostosowane do obecnej sytuacji klienta.

Masz pytania na temat naszych usług?
Zostaw nam kontakt do siebie

Zaznacz pole powyżej*

Michał Macherzyński

[email protected]

539 993 211

Odezwę się w ciągu 24h

Na jakim etapie jesteś?