Zamknij

Nasz serwis wykorzystuje cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Szczegóły znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Raport

Zaczynali∂my od zera

>Na wstÍpie us≥uga nie by≥a okre∂lona. Wiedzieli∂my za to do czego ma s≥uøyÊ - sprzedaøy i obs≥ugi klienta w kana≥ach spo≥eczno∂ciowych. Uczestniczyli∂my zatem we wczesnych etapach jej projektowania, pocz±wszy od zdefiniowania jej zakresu, procesu dzia≥ania, stworzeniu i koordynowaniu dzia≥aÒ zespo≥u, przygotowaniu materia≥Ûw promocyjnych, reprezentowaniu klienta na konferencjach itd.

link-do-pdf
Pobierz raport PDF (5,7 mb)

Zaczynali∂my od zera

>Na wstÍpie us≥uga nie by≥a okre∂lona. Wiedzieli∂my za to do czego ma s≥uøyÊ - sprzedaøy i obs≥ugi klienta w kana≥ach spo≥eczno∂ciowych. Uczestniczyli∂my zatem we wczesnych etapach jej projektowania, pocz±wszy od zdefiniowania jej zakresu, procesu dzia≥ania, stworzeniu i koordynowaniu dzia≥aÒ zespo≥u, przygotowaniu materia≥Ûw promocyjnych, reprezentowaniu klienta na konferencjach itd.

link-do-pdf
Pobierz raport PDF (5,7 mb)