0
EN

Regulamin serwisu internetowego Socjomania.pl

Rozwiń wszystkie odpowiedzi
Regulamin usług szkoleniowych Socjomanii

Poniżej znajdziesz kilka zasad, których trzymamy się wspólnie z uczestnikami wszystkich naszych usług szkoleniowych. Socjomania prowadzi realizację usług szkoleniowych biznesowych, a więc nie mają do nich zastosowania przepisy o ochronie konsumentów. Jeżeli w niniejszym regulaminie używamy słów „Socjomania” lub „my” – oznacza to działalność gospodarczą pod nazwą Socjomania Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 31-150, ul. Św. Filipa 23/4, o numerze NIP: 6762457391, która jest organizatorem Usług Szkoleniowych. Jeśli poruszamy kwestię serwisu internetowego Socjomania, mamy na myśli operatora serwisu tj. Socjomania sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków o nr NIP 6762457391.

§1 Przed realizacją usługi szkoleniowej

1. Poniższy regulamin dotyczy następujących usług szkoleniowych Socjomanii: a). szkolenia otwarte stacjonarne, b). konsultacje indywidualne. c). certyfikowane kursy stacjonarne na licencji Digital Marketing Institute (Digital Marketing i Startegy& Leadership) d). certyfikowane kursy on-line na licencji Digital Marketing Institute (Digital Marketing i Strategy&Leadership) e). webinary on-line f). kursy on-line na platformie e-learningowej.

2. Rejestracja na daną usługę szkoleniową poprzez koszyk nie skutkuje wstępną rezerwacją miejsca na szkoleniu, kursie, szkoleniu on-line czy webinarze. Potwierdzenie rezerwacji odbywa się po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia.

3. Skuteczne wpisanie się na listę uczestników danej usługi szkoleniowej następuje w momencie, gdy: a). na koncie bankowym Socjomanii zostanie zaksięgowana wpłata całości ceny za usługę szkoleniową (na podstawie odpowiedniej faktury proforma, lub VAT) albo b). do Socjomanii wpłynie podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5, poniżej.

4. Wpłaty za usługę szkoleniową dokonuje się na minimum 7 dni przed datą rozpoczęcia realizacji usługi szkoleniowej, najczęściej na podstawie faktury proforma (ma ona 7-dniowy termin płatności). W przypadku braku możliwości rozliczenia usługi szkoleniowej na podstawie faktury proforma uczestnik powinien przesłać zobowiązanie do płatności, (według wzoru w Załączniku nr 1 do Regulaminu), podpisanego przez osobę uprawnioną do zawierania zobowiązań. Po otrzymaniu przez Socjomanię wspomnianego zobowiązania, wystawiona zostanie faktura VAT.

5. W szczególnych przypadkach możliwe jest dokonanie zapłaty za usługę szkoleniową po jej odbyciu. Dotyczy to np. instytucji publicznych. Wymagamy wówczas przesłania oświadczenia, o którym mowa w pkt 4 powyżej.

6. Jeśli zgłoszenie na usługę szkoleniową następuje na mniej niż 10 dni roboczych przed terminem jej rozpoczęcia, konieczne jest podpisanie formularza zgłoszenia przesłanego przez przedstawiciela Socjomanii. Formularz zgłoszenia należy odesłać najpóźniej w ciągu 48h od jego otrzymania, w innym przypadku uczestnik nie zostaje zapisany na listę uczestników.

7. Na 10 dni roboczych przed realizacją usługi szkoleniowej możesz poinformować Socjomanię mailowo, pisemnie lub telefonicznie, że chcesz zmienić termin jej realizacji. Dokonamy rezerwacji danej usługi szkoleniowej na inny termin bez ponoszenia przez Ciebie żadnych opłat. Takiej bezpłatnej zmiany terminu możesz dokonać raz. Ponowna modyfikacja terminu będzie już odpłatna.

8. Jeśli zrezygnujesz z usługi szkoleniowej lub zgłosisz chęć zmiany jej realizacji na mniej niż 10 dni roboczych przed jej rozpoczęciem, zwrócimy Ci poniesiony koszt, tylko jeśli uda nam się znaleźć inną osobę na Twoje miejsce. Sam możesz wskazać nam taką osobę.

9. Sytuacje losowe umożliwiają zwrot ceny również, jeśli zrezygnujesz z usługi szkoleniowej na mniej niż 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia jej realizacji. W tym celu jednak powinieneś przedstawić nam dokument potwierdzający zdarzenie uniemożliwiające w niej udział (choroba, wypadek komunikacyjny itp.).

10. Jeśli w wyniku działania siły wyższej Socjomania nie jest w stanie zorganizować usługi szkoleniowej, w zamian oferuje możliwość skorzystania z tej samej usługi szkoleniowej w kolejnym możliwym terminie. "Siła wyższa" oznacza wydarzenie nieprzewidywalne, występujące po zawarciu Umowy, będące poza kontrolą Socjomanii, przeszkadzające np. w dołączeniu uczestnikom na szkolenie, nie obejmujące winy własnej lub nienależytej staranności Socjomanii ani uczestników szkolenia, takie jak: epidemie czy związane z nią orzeczenia organów władzy i administracji państwowej.

11. Dokument, o którym mowa w pkt. 9 należy przesłać do Socjomanii mailowo do 2 dni roboczych zgłoszeniu takiej sytuacji.

12. Za skuteczne poinformowanie Socjomanii uznaje się sytuację, w której uzyska się zwrotne potwierdzenie jej otrzymania na podany adres mailowy.

13. Jeśli zapisu na udział w realizacji usługi szkoleniowej dokonuje Twój pracodawca, lub inny upoważniony do tego pracownik Twojej firmy, bądź też inna instytucja, Socjomania przyjmuje, że te podmioty są uprawnione do dysponowania Twoimi danymi osobowymi i wyrażania zgód w Twoim imieniu. Jeśli jednak jest inaczej, niezwłocznie poinformuj nas o tym wysyłając wiadomość na adres: [email protected]

14. Socjomania prowadzi wnikliwą analizę potrzeb uczestników swoich usług szkoleniowych, co służy dopasowaniu programów szkoleń i kursów do poziomu i oczekiwań ich uczestników. Te informacje są udostępniane opiekunowi grupy szkoleniowej i trenerowi. Badanie potrzeb prowadzone jest przez pracowników Socjomanii w formie ankiety przedszkoleniowej, a w przypadku kursów DMI, telefonicznie. Na prośbę uczestnika możliwe jest przesłanie również mailowo pytań poziomujących.

15. Na szkoleniach stacjonarnych Socjomania przygotowuje poczęstunek dla uczestników usług szkoleniowych będących w jej ofercie na cały czas ich trwania oraz w ramach niektórych szkoleń (całodniowych i dwudniowych) zaprasza na lunch do pobliskiej restauracji. Uczestnicy mający indywidualne preferencje co do posiłków, proszeni są o przekazanie informacji odnośnie swoich potrzeb na kilka dni przed szkoleniem lub kursem.

16. Na ok. 7 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi szkoleniowej Socjomania wysyła uczestnikowi wiadomość elektroniczną z informacjami organizacyjnymi dotyczącymi usługi, chyba że uczestnik zgłosił się na mniej niż 10 dni roboczych przed jej rozpoczęciem, wtedy taka wiadomość dotrze do niego niezwłocznie po dopełnieniu koniecznych formalności z pkt. 3.

17. Socjomania organizuje promocje uprawniające do uczestnictwa w usługach szkoleniowych z niższą ceną. Dla skrupulatnych, czytających ten regulamin mamy 10% rabatu. Wystarczy podać hasło „regulamin” podczas rejestracji. Ten rabat nie łączy się z innymi zniżkami oraz nie dotyczy Certyfikowanych kursów prowadzonych na licencji DMI.

18. W okresie 13.11.2023r.-30.11.2023r. włącznie Socjomania organizuje promocję specjalną z okazji Black Weeks. W tym okresie można zakupić Karnet Open na Wiedzę w ofercie Socjomanii (wszystkie kursy autorskie Socjomanii, z wyłączeniem kursów prowadzonych na licencji Digital Marketing Institute: Digital Marketing i Strategy&Leadership) w promocyjnej cenie 1000zł netto na okres 12 miesięcy, przy czym Karnet można aktywować na dowolne 3 miesiące w ciągu roku od jego zakupienia. W ofercie Black Weeks w tym okresie są dostępne także dwa kursy prowadzone przez Socjomanię na licencji Digital Marketing Institute: Digital Marketing i Strategy&Leadership w promocyjnej cenie 3790zł netto. Cena zawiera dostęp do kursu online umieszczonego na platformie online.socjomania.pl na okres 1 roku; koszt certyfikacji i 1 podejście do egzaminu w cenie; 1h indywidualnych konsultacji z trenerem Socjomanii, które uczestnik może wykorzystać celem przygotowania się do egzaminu. W celu skorzystania z promocji należy zamówić odpowiedni produkt na stronie internetowej Socjomanii i opłacić fakturę proforma przesłaną na adres podany podczas zamówienia. Promocja specjalna nie łączy się z innymi rabatami.

19. Nas również może spotkać sytuacja losowa, choć staramy się zawsze w takim przypadku zapewnić zastępstwo. Informujemy jednak, że zgodnie z prawem możemy odwołać usługę szkoleniową lub zaproponować zmianę jej terminu, jeśli zaistnieją okoliczności od nas niezależne, za które nie ponosimy odpowiedzialności (w szczególności siła wyższa lub działanie osób trzecich, za które nie ponosimy odpowiedzialności, decyzje organów władzy państwowej). O odwołaniu bądź zmianie terminu usługi szkoleniowej powiadomimy Cię niezwłocznie w wiadomości e-mail lub/i telefonicznie. W ciągu 7 dni od otrzymania takiej informacji masz możliwość rezygnacji z udziału w usłudze szkoleniowej. W takim przypadku Socjomania zaproponuje Ci alternatywną usługę szkoleniową bądź zwróci Ci koszt poniesiony przez Ciebie w związku z jej zakupem.

20. Start kursów w formie webinarium, które prowadzimy na licencji Digital Marketing Institute (Certyfikowany kurs Digital Marketing oraz Certyfikowany kurs Strategy & Leadership) uzależniamy od zebrania minimalnej liczby 5 uczestników na daną edycję kursu. W przypadku stacjonarnej edycji kursów, które prowadzimy na licencji Digital Marketing Institute (Certyfikowany kurs Digital Marketing oraz Certyfikowany kurs Strategy & Leadership) uzależniamy od zebrania minimalnej liczby 7 uczestników na daną edycję kursu. W przypadku niezebrania się takiej grupy, uzgadniamy z zainteresowanymi przesunięcie startu szkolenia lub umożliwiamy zwrot kosztów.

21 Start naszych autorskich szkoleń otwartych, stacjonarnych uzależniamy od zebrania minimalnej liczby 5 uczestników na daną edycję szkolenia. W przypadku niezebrania się takiej grupy, uzgadniamy z zainteresowanymi przesunięcie startu szkolenia lub umożliwiamy zwrot kosztów.

22 W sytuacjach, których niniejszy regulamin nie obejmuje, uprzejmie prosimy o kontakt z naszą obsługą klienta. Na pewno uda nam się znaleźć rozwiązanie korzystne dla obojga stron.

§2 W trakcie realizacji usługi szkoleniowej

1. Uczestnik ma prawo i obowiązek uczestniczyć aktywnie w usłudze szkoleniowej, zadawać pytania i uzyskać na nie odpowiedź. Jeśli odpowiedź na pytanie wymagać będzie głębszego zastanowienia, sięgnięcia po aktualne dane lub weryfikacji obecnego stanu rzeczy, trener udzieli wyczerpującej informacji pod koniec spotkania, mailowo lub w trakcie konsultacji, o których mowa w §3 pkt 3-8.

2. Podczas szkoleń stacjonarnych zapewniamy dostęp do bezprzewodowego internetu - dane dostępowe trener poda na początku spotkania. Socjomania nie zapewnia komputerów dla uczestników swoich usług szkoleniowych.

3. Jeśli to możliwe, zrezygnuj z wykonywania pracy zawodowej w czasie uczestnictwa w usłudze szkoleniowej (oddzwanianie, odpisywanie na maile itd.). Wykorzystaj czas spędzony z nami na naukę. Nie miej wyrzutów sumienia, że nie realizujesz codziennych zadań. Przeciwnie: przecież dobrze wiesz, że rozwijając się i ucząc powodujesz, że Twoja praca będzie jeszcze bardziej wartościowa. Bądź wtedy z nami, poznaj innych uczestników, skoncentruj się na temacie - gorąco zachęcamy!

4. W trakcie realizowania przez uczestników usług szkoleniowych Socjomanii nie ma możliwości rezygnacji w trakcie ich trwania (po nadaniu dostępów uczestnikowi na platformie on-line, czy rozpoczęciu szkolenia) i zwrotu uczestnikowi poniesionych kosztów związanych z zakupem tej usługi szkoleniowej.

5. Dostęp do autorskich kursów on-line na platformie e-learningowej oraz kursów na licencji Digital Marketing Institute (Digital Marketing, Strategy& Leadership) jest udzielany na okres 1 roku (od października 2023). Dostęp nadawany jest na unikalny adres e-mail uczestnika po odnotowaniu przez nas płatności za zamówiony kurs. Dostęp nadawany jest na adres e-mail do 48h po zaksięgowaniu płatności. Po tym czasie każdy uczestnik może odpłatnie przedłużyć dostęp do swojego kursu (dotyczy tylko kursów autorskich Socjomanii). Dostęp do materiałów dydaktycznych w ramach szkoleń otwartych, stacjonarnych nadawany jest na okres 1 roku od daty realizacji danego szkolenia.

§3 Po realizacji usługi szkoleniowej

1. Po ukończeniu naszej usługi szkoleniowej (oprócz Certyfikowanych kursów prowadzonych na licencji Digital Marketing Institute) uczestnik otrzymuje certyfikat Socjomanii ukończenia usługi szkoleniowej jest to certyfikat elektroniczny, który jest przesyłany uczestnikowi na maila podanego w zgłoszeniu. W przypadku kursów na platformie on-line certyfikat wydawany jest i przesyłany uczestnikowi dopiero po przejściu pełnej ścieżki kursu oraz po zdaniu testu wiedzy umieszczonym na końcu ścieżki danego kursu.

2. Certyfikat w formie elektronicznej jest wystawiany poprzez platformę Accredible, z wiadomości e-mail można po pobrać w formie PDF a za pomocą specjalnego linku dodać do swojego konta w serwisie LinkedIn, do czego gorąco zachęcamy.

3. Po zakończeniu certyfikowanych kursów na licencji Digital Marketing Institute, na prośbę uczestnika Socjomania może wystawić jedynie zaświadczenie ukończenia kursu. Certyfikat DMI otrzymują tylko i wyłącznie osoby, które przeszły ścieżkę certyfikacji i pomyślnie zdały egzamin po kursie w systemie Pearson VUE. Certyfikaty te wystawia Digital Marketing Institute.

4. Każdy uczestnik po realizacji szkolenia otrzyma prezentację, którą trener posługiwał się podczas zajęć. Materiały dydaktyczne są udostępniane uczestnikom usług szkoleniowych na naszej platformie e-learningowej na okres 1 roku z możliwością pobrania pliku PDF.

5. Pewnie to oczywiste, ale na wszelki wypadek przypominamy, że na mocy prawa autorskiego prezentacji oraz innych naszych materiałów dydaktycznych nie można udostępniać osobom trzecim, ani wykorzystywać komercyjnie, natomiast dostęp do naszego kursu e-learningowego wykupiony dla 1 osoby nie można udostępniać innym użytkownikom :)

6. W niektórych usługach szkoleniowych z oferty Socjomanii w pakiecie są do wykorzystania konsultacje indywidualne. Uczestnik może je wykorzystać w ciągu 1 roku od zakończenia realizacji danej usługi szkoleniowej. Realizujemy je w trybie on-line. Aby z nich skorzystać należy skontaktować się z naszą obsługą klienta oraz przesłać wcześniej zakres/pytania, które mają być przedmiotem takiej sesji konsultacji.

7. Na konsultacje umawiamy się z wyprzedzeniem (zazwyczaj na 3 tygodnie przed terminem spotkania). Odezwij się do nas, żeby ustalić dogodny dla Ciebie termin. Rezerwacja terminów konsultacji odbywa się według kolejności zgłoszenia.

8. Przed zarezerwowaniem terminu konsultacji konieczne jest przesłanie do nas zagadnień, które chcesz omówić z danym ekspertem z zespołu Socjomanii. Dopiero po tym ostatecznie potwierdzimy Ci termin Twoich konsultacji.

9. Konsultacje mają formę ewaluacji Twoich postępów poczynionych po realizacji usługi szkoleniowej lub uszczegółowienia jej tematyki. To ważne, aby przed konsultacjami przesłać nam pytania i zagadnienia, które chcesz poruszyć. Tylko dzięki temu będziemy w stanie ocenić, ile czasu musimy dla Ciebie zarezerwować w ramach zaplanowanej sesji. Dodatkowo pozwoli to trenerowi przygotować się do spotkania i efektywnie wykorzystać ten czas.

10. Konsultacje mają formę spotkania on-line. Do uczestnictwa w konsultacji potrzebny jest komputer i internet oraz przeglądarka internetowa. Daj nam znać, jeśli z jakiegoś powodu nie możesz korzystać z narzędzia Google Meet, z którego najczęściej korzystamy do realizacji konsultacji, na pewno znajdziemy jakieś inne rozwiązanie.

11. Zalecamy korzystanie z konsultacji w ramach dostępnego pakietu w danej usłudze szkoleniowej. W ramach nich można uzyskać indywidualne wskazówki oraz informację zwrotną od trenera, dotyczącą prowadzonych przez Ciebie działań zawodowych. Usługa szkoleniowa w połączeniu z konsultacjami dają jeszcze lepsze rezultaty.

12. Zależy nam na poznaniu Twojej opinii o usłudze szkoleniowej, z której brałeś udział. Będziemy wdzięczni za kilka słów o tym, co Ci się podobało, a może jednak coś powinniśmy poprawić. Traktujemy to serio, więc prawdopodobnie ktoś z nas odezwie się do Ciebie telefonicznie lub mailowo w tej sprawie lub otrzymasz link do ankiety satysfakcji. Jeśli się zgodzisz, to Twoją opinię opublikujemy na stronie internetowej Socjomanii. Wszystkie uwagi wykorzystujemy, aby stale poprawiać jakość dostarczanych przez nas usług.

13. Korzystaj ze zdobytej wiedzy. Przejrzyj po naszym spotkaniu prezentację i swoje notatki. Zrób to najlepiej maksymalnie do tygodnia od naszego spotkania, wtedy więcej zostanie w Twojej głowie.

14. Nie wahaj się zadawać nam pytania, gdy coś będzie wymagało wyjaśnienia lub doprecyzowania. Chętnie Ci odpowiemy!

§4 Rabaty i pakiety usług szkoleniowych

1. Jeśli zapiszesz na naszą usługę szkoleniową kilka osób naraz, to druga i każda kolejna osoba otrzyma od Socjomanii rabat w wysokości 10% oraz 5% na kursy DMI Digital Marketing oraz DMI Strategy&Leadership (webinarowe i on-line).

2. Promocje specjalne (np. specjalne kody rabatowe) nie łączą się z innymi rabatami.

3. Organizacje pozarządowe NGO oraz (Stowarzyszenia, inne organizacje społ. i zawodowe, fundacje), które posiadają aktywny status w Krajowym Rejestrze Sądowym, a które chcą skorzystać z naszej oferty szkoleniowej (dot. tylko oferty autorskich kursów on-line) mogą uzyskać rabat specjalny w wysokości 50%. Rabat specjalny dla tych podmiotów dotyczy tylko i wyłącznie oferty autorskich kursów online Socjomanii tj. z wyłączeniem kursów, które prowadzimy na licencji Digital Marketing Institute (Certyfikowany kurs Digital Marketing oraz Strategy & Leadership) oraz z wyłączeniem dedykowanych usług szkoleniowych: szkoleń dedykowanych i konsultacji jak i otwartych szkoleń stacjonarnych.

§5 Ochrona danych osobowych

1. W związku z Twoim udziałem w Usłudze szkoleniowej administratorem podanych przez Ciebie danych będzie Socjomania sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Św. Filipa 23/4, kod: 31-150)

2. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem: [email protected].

3. Twoje dane (e-mail, imię i nazwisko, firma, zakres szkolenia) będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji szkolenia, do celów księgowych oraz na potrzeby ewentualnych roszczeń, wynikających z zawartej pomiędzy nami umowy. W ramach realizacji umowy otrzymasz od nas maile potwierdzające szkolenie, organizacyjne i ewaluacyjne.

4. Pełne informacje o stosowanej przez Socjomanię polityce RODO są dostępne pod linkiem: Obowiązek informacyjny RODO.

5. Od października 2022 roku Socjomania wprowadziła System Zarządzania Jakością w zakresie 1). Szkolenia i warsztaty z zakresu digital i działalność wspomagająca edukację, w tym facylitacje oraz 2). Doradztwo w zakresie marketingu internetowego i pozostałego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej i zarządzania. Firma posiada certyfikat ISO, spełnia wymagania normy: PN-EN ISO 9001:2015-10, co zostało sprawdzone i potwierdzone w czasie audytu certyfikacyjnego. Zapoznaj się z polityką jakości

Data ostatniej aktualizacji wersji regulaminu: 13.11.2023r.

Polityka plików cookies

Rozwiń wszystkie odpowiedzi
Polityka plików cookies

1. Serwis www.socjomania.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych o użytkowniku, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (potocznie zwane „ciasteczkami”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (na komputerze, tablecie, smartfonie itd.) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.socjomania.pl, Socjomania Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świętego Filipa 23/4, 31-150 Kraków.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat podstaw prawnych dot. plików cookies dostępnych jest pod adresem http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445

11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem autora niniejszego regulaminu: www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Masz pytania na temat naszych usług?
Zostaw nam kontakt do siebie

Zaznacz pole powyżej*

Katarzyna Zięba

[email protected]

728 533 914

Odezwę się w ciągu 24h

Na jakim etapie jesteś?