0
EN

Strategia digital

Tworzymy strategie, które pomagają efektywnie wykorzystać kanały digital do realizacji celów biznesowych marki. Łączymy nie tylko podejście strategiczne doświadczonych specjalistów, ale też wiedzę narzędziową trenerów.

Współpracujemy z Digital Marketing Institute i uczelniami wyższymi

Konsultanci Socjomanii realizujący projekty strategiczne i audytowe to certyfikowani trenerzy Digital Marketing Institute oraz praktycy wykorzystujący na co dzień swoją wiedzę w procesach digitalizacji przedsiębiorstw oraz w projektach szkoleniowych i rozwojowych. 


Prowadzimy certyfikowane kursy z digital marketingu oraz strategii i planowania działań w digitalu. Nasi konsultanci prowadzą zajęcia na studiach magisterskich, podyplomowych i MBA na czołowych polskich uczelniach, m.in. UW, UJ, ALK, AGH, WSE, WSB czy SWPS.

Jak współpracujemy?

Każdy proces przygotowania strategii projektujemy indywidualnie względem potrzeb klienta oraz rodzaju i/lub zakresu strategii.

Lubimy jednak i cenimy bliską współpracę oraz współtworzenie strategii wraz z klientami. Pracujemy iteracyjnie, tak abyśmy w trakcie procesu mogli pozyskać od Ciebie niezbędną wiedzę na temat Twojej firmy, klientów i branży.

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach - skontaktuj się z nami!

Poznaj naszą ekspertyzę i ofertę w zakresie planowania i doradztwa strategicznego w 4 obszarach: innowacje, marketing, sprzedaż i HR

Przygotujemy dla Ciebie:

analizę konkurencji

audyt dotychczasowych działań

customer journey mapping

ocenę potencjału produktu

analizę grup docelowych

strategię komunikacji 

strategię komunikacji kryzysowej

strategię doboru kanałów

 

Pomożemy Ci dopasować typ usługi do Twoich potrzeb i celów biznesowych.

Skontaktuj się z nami

Jak może wyglądać proces?

Analiza potrzeb i przedstawienie kroków procesu

Proces tworzenia oferty zaczynamy zawsze od analizy potrzeb. Zdefiniowanie sytuacji wyjściowej to podstawa dobrej strategii.
Na tym etapie, niezbędne nam są informacje o Twoim biznesie, sytuacji komunikacyjnej, dotychczasowych działaniach, planach, oczekiwaniach i wyzwaniach. W pierwszej rozmowie z nami dowiesz się również, jak wyglądają poszczególne kroki procesu strategicznego oraz w którym momencie konieczne będzie Twoje zaangażowanie. 

Ścieżka projektowa i szczegółowa oferta

Na podstawie zebranych podczas rozmowy informacji oraz wstępnej analizy działań marki w kanałach digital opracowujemy szczegółową ścieżkę projektową dopasowaną do Twoich potrzeb.
W ofercie znajdziesz opis procesu strategicznego, zakres realizowanych przez nas prac, rozłożenie projektu w czasie i zakres cenowy.

Audyt i analiza sytuacji wyjściowej - wewnętrzny i zewnętrzny audyt digital

Podstawą strategii digital jest analiza działań firmy oraz otoczenia konkurencyjnego.

Zanim rozpoczniemy pracę nad samą strategią, najpierw przeprowadzamy audyt działań digital, podczas którego pozyskujemy i analizujemy dane dotyczące:

 • marki,
 • produktu/usługi,
 • konkurencji.

Co dokładnie może zawierać analiza sytuacji wyjściowej:

 • audyt SEM oraz analiza techniczna strony,
 • audyt UX strony,
 • audyt kanałów społecznościowych,
 • mapowanie ścieżki konsumenta, 
 • analiza ilościowa i jakościowa wzmianek w każdym z obszarów,
 • analiza komunikacji marki, 
 • analiza sytuacji kryzysowej (komunikacja, obsługa klienta)
 • analiza konkurencji, 
 • analiza działań marki na przykładzie ostatnich kampanii.

Określenie celów strategicznych komunikacji digital

Bazując na wynikach audytów i analiz, określamy cele strategiczne (nadrzędne) dla komunikacji digital:

 • cele brandowe (wizerunkowe),
 • cele marketingowe,
 • cele komunikacyjne,
 • cele sprzedażowe.

W dalszej części strategii sprecyzujemy również szczegółowe cele dla wybranych kanałów komunikacji.

Persony Digital (grupy docelowe)

Opracowując persony digital (ich liczba może wahać się od kilku do kilkunastu), zaczynamy od analizy informacji na temat aktualnych użytkowników marki/produktu. Informacje te rozwijamy w oparciu o analizy danych pochodzących z audytu oraz badań i raportów na temat zachowań i trendów konsumenckich. Wnioski z tego etapu stanowią punkt wyjścia do zidentyfikowania potencjalnej grupy odbiorców. Szczególnie istotna w tym kroku jest jednak dla nas pogłębiona praca na danych zastanych pochodzących z niewymuszonych zachowań i wypowiedzi użytkowników
w internecie.

Persony digital określamy pod kątem:

 • demograficznym i psychograficznym,
 • motywacji, barier oraz problemów, 
 • zachowań konsumenckich,
 • możliwych miejsc styku z marką,
 • potencjalnych kontekstów do komunikacji,
 • wskazówek do kierowania działań,
 • liczebności użytkowników o danym profilu w kanałach digital,
 • znaczenia dla biznesu.

Strategia i taktyka dotarcia

Tworząc strategię dotarcia, odpowiadamy na pytania, w jakich miejscach i w jaki sposób powinna być obecna marka, żeby zrealizować postawione cele. 

Na tym etapie, znając specyfikę grup docelowych, opracowujemy szczegółową strategię działań, która obejmuje dobór narzędzi digital, określenie ich roli, specyfiki komunikacji, taktykę działań oraz cele szczegółowe dla danego kanału.

W rozbudowanych strategiach opracowujemy dodatkowo linie komunikacyjne, w których określamy styl, język komunikacji, tonalność oraz formy treści. 

Metody pomiaru efektywności działań

Jednym z kluczowych elementów strategii jest określenie, w jaki sposób mierzyć realizację założonych celów. Dlatego też w tej części strategii:

 • określamy listę mierników wraz z ich opisem i wskazówkami zastosowania,
 • sugerujemy częstotliwość dokonywania takich pomiarów,
 • rekomendujemy narzędzia.

Budżet i plan wdrożenia

W ostatnim etapie opracowujemy szacunkowy budżet oraz plan wdrożenia całej strategii. Budżet, w zależności od specyfiki projektu, może być:

 • elastyczny - przygotowujemy budżet w oparciu o założone wcześniej cele,
 • z ograniczeniami - mając na uwadze dostępne środki, rekomendujemy poziom wydatków optymalizując Twój budżet.

W przygotowanym przez nas planie wdrożenia strategii:

 • określamy kamienie milowe potrzebne do rozpoczęcia działań, 
 • wyznaczamy role kluczowych partnerów w procesie,
 • opracowujemy schemat poszczególnych kroków oraz momenty iteracji. 

Korzystamy ze sprawdzonych metodyk 

Przygotowując strategie marketingowe dla naszych klientów wykorzystujemy na codzień m.in. model planowania strategicznego SOSTAC, opracowany przez Instytut PR Smith, a także metodę wyznaczania celów i planowania aktywności digital - RACE System Planning.

 

W pracy wykorzystujemy również metodykę Service Design i Design Thinking. Jesteśmy współtwórcami Service Design Network Poland Chapter. 

Stwórzmy strategię digital idealną dla Twojej firmy

Skontaktuj się z nami

Zobacz przykłady wybranych projektów strategicznych

Wszystkie case studies

Opracowanie spójnej i całościowej strategii marki dla GT85.

Szczegóły

Wsparcie procesu sprzedażowego w kanałach digital i ścieżka wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji.

Szczegóły

Poznaj naszych konsultantów

Jak się z nami pracuje

Najczęściej zadawane pytania

Przejdź do FAQ

Ile kosztuje strategia?
Strategie, które tworzymy są zawsze wyceniane indywidualnie, ceny rozpoczynają się od 30 tysięcy złotych.
Ile trwa przygotowanie strategii?
W zależności od sytuacji może to być czas miesiąca lub nawet kilku miesięcy.
Czy mogę sobie wybrać realizowane kroki strategii?
Aby odpowiednio przeprowadzić proces strategiczny, należy przejść poprzez wszystkie jego kroki. Jedynym etapem, który może być realizowany oddzielnie jest audyt (analiza sytuacji).
Co dzieje się po przygotowaniu strategii?
Możemy pomóc Twojemu zespołowi ją wdrożyć lub przeszkolić go odpowiednio, aby mógł ją samodzielnie zrealizować. Jeśli chcesz oddać działania agencji, możemy pomóc Ci ją wybrać.

Przeczytaj listy referencyjne wybranych klientów Socjomanii
 

Stwórzmy strategię digital idealną dla Twojej firmy

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam

Masz pytania na temat naszych usług?
Zostaw nam kontakt do siebie

Zaznacz pole powyżej*

Szymon Lisowski

[email protected]

883 605 005

Odezwę się w ciągu 24h

Na jakim etapie jesteś?