0
EN
case study

GROHE

Dedykowana ścieżka rozwojowa w ramach programu GROHE Digital Academy

ikona

Jaki był problem?

GROHE jest wiodącym na świecie producentem armatury sanitarnej, cenionym za wprowadzanie na rynek produktów innowacyjnych. Socjomania zaś ma okazję współpracować z GROHE przy różnych projektach - audytowych, strategicznych, szkoleniowych i konsultingowych - od 2018 roku. 

O procesie opowiada Maciej Śledziński - Leader, E-Commerce Channel & Marketing Activation w GROHE.

„Razem z osobami z zespołu z działu Digital & E-Commerce doszliśmy do wniosku, że w dzisiejszych czasach nienaturalnym i nieefektywnym rozwiązaniem dla biznesu jest „odgórne” rozdzielanie zadań dot. „zadań online” od „zadań offline” A tym samym siłą rzeczy nienaturalne jest „rozdzielanie wiedzy” w tych obszarach pomiędzy różnymi działami.” - mówi Maciej Śledziński, Leader, E-Commerce Channel & Marketing Activation w GROHE. 

„W GROHE od dawna mieliśmy refleksję, że digital i online to pewna warstwa rzeczywistości, która przenika każdy dział, w szczególności obszary związane z marketingiem i sprzedażą. Pandemia tylko wzmocniła to przekonanie. 

Zarówno w GROHE, nasi category managerowie, jak i nasi Klienci (dystrybutorzy) posiadają szereg zasobów do zaprezentowania oferty i produktu. Tak online (strony internetowe, e-commerce, Social Media), jak i offline. W dzisiejszych czasach nie można zamknąć online’u, a tym samym „zaparkować odpowiedzialności” za ten obszar tylko w dziale Digital Marketingu. 

Z tego względu, aby tę „zaparkowaną odpowiedzialność” rozciągnąć na cały zespół i różne działy przynajmniej w podstawowym zakresie, chcieliśmy dać wszystkim pracownikom możliwość elastycznej edukacji. W końcu zawsze najbardziej boimy się tego, czego nie znamy. :) 

Żeby zniwelować ten „strach” przed działaniami online wśród sprzedaży czy category managementu, wspólnie z Socjomanią postanowiliśmy przygotować cykl przekrojowych szkoleń z kluczowych filarów dot. funkcjonowania marki w digitalu, sprzedaży i komunikacji z Klientem - dopasowanych do dzisiejszych, post-pandemicznych realiów.”

ikona

Rozwiązanie?

Socjomania we współpracy z GROHE przygotowała cykl szkoleń online, które miały na celu wyrównanie i pogłębienie wiedzy z szeroko pojętego digitalu. Szkolenia odbywały się na platformie ZOOM, ale pracownicy, którzy nie mogli wziąć udział w szkoleniach online na żywo mogli skorzystać z nagrań, które zostały udostępnione w dedykowanej pracownikom GROHE przestrzeni na platformie e-learningowej Socjomanii - wraz z prezentacjami. 

W sumie zrealizowano cykl 9 szkoleń (po 2,5 - 3h każde), które zawierały „pigułki wiedzowe” oraz sesje Q&A w następujących obszarach: 

  • Wprowadzenie do digitalu i Customer Journey - kanały digital, role i funkcje strategiczne, grupy docelowe, rola digitalu w nowej rzeczywistości, wady i zalety tradycyjnego i digital marketingu, komunikacja tradycyjna, digital i 360;
  • Content marketing;
  • SEO;
  • Website management;
  • Social Media Marketing; 
  • Google Ads, Paid Search, YouTube; 
  • Online advertising; 
  • Email Marketing i Marketing Automation;
  • Analityka i raportowanie. 

„Na GROHE Digital Academy zaprosiliśmy wszystkie osoby w firmie - dołączał ten, kto miał ochotę. Tym  sposobem wyłoniliśmy tych pracowników, którzy naprawdę są zainteresowani i mają ku tym obszarom pewien „drive” i naturalne predyspozycje, by być zaangażowanymi w obszar online i digitalu. 

W efekcie udział w cyklu szkoleń wziął niemalże cały dział marketingu, ale także najbardziej zaangażowane osoby z działu sprzedaży, customer service, HR czy finansów. Wiele osób było żywo zainteresowanych tym, co my - dział digital - oraz Socjomania mamy do powiedzenia. Temat ponadto okazał się interesujący praktycznie dla każdego, kto używa smartfona, korzysta z social media czy dokonuje zakupów online.

Jak zachęcaliśmy do wzięcia udziału w akademii? 

Przede wszystkim zadbaliśmy o odpowiednie nadanie wagi tym obszarom przez kadrę zarządzającą. General Manager GROHE jasno przekazał całemu zespołowi, w którą stronę rozwija się rynek i które obszary są dla firmy szczególnie istotne strategicznie. Zachęcił do wzięcia udziału w Akademii (bez przymusu) przy jednoczesnym podkreśleniu faktu, że jest to wartościowy obszar do osobistego rozwoju każdego pracownika. 

Dodatkowo, na koniec Akademii, przewidzieliśmy test wiedzy z obszarów tematycznych, których dotyczy Akademia. Osoby, które pomyślnie przejdą test wiedzy otrzymają certyfikat ukończenia Akademii Digital od Socjomanii (certyfikaty wystawiane są przez platformę Accredible opartą o technologię blockchain), a 3 osoby, które uzyskają najwyższy wynik otrzymają możliwość skorzystania z dowolnego dodatkowego szkolenia Socjomanii, w zależności od obszaru indywidualnych zainteresowań.”

ikona

Efekty?

„Akademia już się zakończyła, ale nagrane materiały dostępne są dla wszystkich pracowników na platformie e-learningowej Socjomanii, a feedback od dotychczasowych uczestników jest bardzo pozytywny - osoby, które zdecydowały się wziąć udział w spotkaniach „live” doceniały luźną atmosferę, o którą zadbali trenerzy Socjomanii, doceniały możliwość dyskutowania w trakcie (w opozycji do sztywnej formuły „słucham przez 2h”).

Dodatkowo wiele osób ustaliło przejście przez Akademię jako jeden z celów na ten rok fiskalny - wielu menedżerów zatem określiło przyswojenie treści z Akademii jako punkt niemalże „obowiązkowy” w ramach rozwoju swoich zespołów. :)

Ze swojej strony jako organizatora mogę dodać swoje obserwacje, że bardzo ważne jest częste przypominanie o inicjatywie wewnątrz organizacji. Istotne jest również ułożenie odpowiedniego programu z trenerami prowadzącymi, tak aby spotkania w ramach Akademii były maksymalnie możliwie interaktywne, a tym samym przez cały czas trwania aktywizowały uczestników - wykorzystaliśmy do tego ankiety w ZOOM, interaktywne głosowania w Kahoot czy sesje Q&A. 

W szkoleniach „live online” notowaliśmy frekwencję pomiędzy 25 a 40 osób, z wszystkich niecałych 100 zaproszonych. Pozostali, którzy nie mogli wziąć udział w formule „live”, otrzymali dostępy do nagrań. 

Uważam, że gdyby nie formuła zdalna / hybrydowa, nigdy nie zebralibyśmy tak różnorodnej grupy - nie byłoby możliwości dla takiej „mieszanki” osób z różnych działów pojawić się w jednym czasie i miejscu na cyklu, który obejmował 9 spotkań. Myślę, że ten model był bardzo efektywny.

Na tę chwilę mam poczucie, że Akademia dała świetny grunt do dalszych kroków w kierunku „Digital Transformation”, jakie odbywa się obecnie w GROHE. Mam przeświadczenie, że większość osób w organizacji jest na to gotowa i może przyjmować nowe odpowiedzialności związane ze „światem online”. W innym wypadku „rzucenie na głęboką wodę digitalu” mogłoby doprowadzić do szybkiego utonięcia. Digital Academy to podstawy pływania na digitalowych wodach. :) 

Wisienką na torcie była możliwość uzyskania certyfikatu zewnętrznego, cenionego na rynku partnera - Was, Socjomanii (po przejściu testu wiedzy). To na pewno namacalny dowód ukończenia kursu i dodatkowa motywacja. Oprócz tego rywalizację zaostrzała możliwość wygrania dostępu do dowolnego szkolenia dla najlepiej zdających test, więc było o co walczyć!

Ciekawostką będzie fakt, że spośród top 3 najlepiej „zdających” test wiedzy, 2 osoby są z działu marketingu, a 1 z działu finansów! :)

Dowodem na to, że Digital Academy zaostrzyła apetyt na wiedzę digitalową są m.in. inicjatywy wychodzące z działu marketingu o organizację dodatkowych szkoleń wewnętrznych np. z zakresu Google Analytics na przykładzie strony grohe.pl, prowadzone przez osoby z naszego zespołu Digital i E-commerce.” 

Digital Academy - dla kogo? 

„Realizację podobnych inicjatyw poleciłbym wszystkim, którzy chcą podnieść poziom wiedzy dot. marketingu i marketingu internetowego w całej organizacji - nie tylko w dziale Marketingu czy Digitalu. To jest inwestycja, która może pomóc całej firmie zrobić krok z epoki „2010” do „2020+”. Szczególnie ważne jest to dla organizacji, które nie są „digital native” - w opozycji do firm, które na technologii czy digitalu bazują jako core-business, a w których projekt Akademii aż tak „nie otworzyłby oczu”. We wszystkich innych organizacjach, gdzie do tej pory digital był „częścią” / „działem” - zdecydowanie taka inicjatywa Digital Academy jest moim zdaniem jak najbardziej wskazana! :)”

 

Referencje

“Współpraca z zaangażowanym, elastycznym i sprawdzonym partnerem z zewnątrz jest nieoceniona przy próbie podnoszenia kompetencji marketingowych w całej firmie czy podczas cyfrowej transformacji - cieszę się, że działamy z Socjomanią ramię w ramię w tym zakresie. Z perspektywy organizatora i koordynatora projektu chcę powiedzieć, że byliście dla nas dużą pomocą! Dziękuję!” 

Maciej Śledziński - Leader, E-Commerce Channel & Marketing Activation w GROHE

 

Opinia klienta

Masz pytania na temat naszych usług?
Zostaw nam kontakt do siebie

Zaznacz pole powyżej*

Katarzyna Zięba

[email protected]

728 533 914

Odezwę się w ciągu 24h

Na jakim etapie jesteś?