0
EN
case study

F-Secure

Zaangażowanie pracowników firmy F-Secure w komunikację na LinkedIn.

ikona

Jaki był problem?

Firma F-Secure, świadcząca usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa, zwróciła się do Socjomanii z wyzwaniem zwiększenia widoczności marki pracodawcy na LinkedIn.

ikona

Rozwiązanie?

Wraz z Klientem został wspólnie wypracowany proces, który zakładał wzmocnienie kompetencji zespołu komunikacyjnego i rekrutacyjnego oraz zaprojektowanie takich działań, aby pracownicy zaangażowali się w proces komunikacji.


 

Etap 1. Współtworzenie - warsztat z przedstawicielami pracowników, podczas którego zdefiniowaliśmy DNA F-Secure, poznaliśmy i nazwaliśmy atrybuty cechujące kulturę firmy, zdefiniowaliśmy mocne strony Klienta, które mogą być ważne zarówno z perspektywy potencjalnego kandydata, jak i pracownika. Ważnym elementem było wskazanie potencjalnych barier w postrzeganiu firmy przez kandydata i zaplanowanie konkretnych taktyk, niwelujących wskazane przeszkody.

 

Etap 2. Warsztat dla liderów projektu, który miał na celu wzmocnienie kompetencji liderów projektu w zakresie komunikacji i znajomości portalu LinkedIn. Podczas warsztatu, liderzy mieli okazję na lepsze poznanie możliwości platformy, taktyk komunikacyjnych oraz możliwości analizy danych.

 

Etap 3. Webinar dla pracowników - interaktywny wykład inspiracyjny zachęcający do korzystania z LinkedIn i pokazujący możliwości portalu. Podczas webinaru pracownicy poznali różne formaty publikacji, netykietę LInkedIn oraz dyskutowali nad rozwiązaniami dedykowanymi F-Secure.

 

Etap 4. Konsultacje dla lidera projektu wspierające wdrożenie projektu.

 

Candidate experience journey

Candidate experience journey - obszar roboczy w narzędziu MURAL, w którym prowadziliśmy warsztaty dla F-Secure.

 

Opinia koordynatora projektu:

Współpraca z Socjomanią to bardzo ciekawa, profesjonalna przygoda. Mogłam liczyć na pełne zrozumienie naszej perspektywy i potrzeb, oraz dopasowanie odpowiednich rozwiązań. Czułam, że dziewczyny zaopiekują się nami tak, jakby dbały o swoje. Na bieżąco reagowały na feedback i zmiany. Z przyjemnością będę kontynuować współpracę z Socjomanią przy kolejnych projektach. 

Marta Łuczak, Talent Acquisition Expert w F-Secure

ikona

Efekty?

Konsultanci Socjomanii pomogli w zmapowaniu, zdefiniowaniu i nazwaniu mocnych stron klienta, który na ich podstawie określił 3 główne linie komunikacyjne. Liderzy projektu i pracownicy zostali przeszkoleni z możliwości portalu LinkedIn.

Opinia klienta

Masz pytania na temat naszych usług?
Zostaw nam kontakt do siebie

Zaznacz pole powyżej*

Katarzyna Zięba

[email protected]

728 533 914

Odezwę się w ciągu 24h

Na jakim etapie jesteś?