0
EN
case study

GT85

Opracowanie spójnej i całościowej strategii marki dla GT85.

ikona

Jaki był problem?

GT85 Polska to firma specjalizująca się w technologii mycia przemysłowego oraz zajmująca się produkcją preparatów chemicznych. Klient rozpoczynając swoją działalność w 1999 roku jako dystrybutor smarów, na przestrzeni 20 lat rozwinął się tworząc własne produkty funkcjonujące pod nazwami ROKLIN (marka produkująca środki chemii przemysłowej) i TARRA (projektująca i produkująca urządzenia myjące). 

Nazwa firmy GT85 Polska i przynależne do niej marki stanowiły wyzwanie komunikacyjne ze względu na wielość istniejących podmiotów. Wyzwaniem był również brak spójnych wytycznych dotyczących stosowania poszczególnych nazw.

Duża świadomość biznesowa Klienta sprawiła, iż zauważył on, że komunikacja w obecnym kształcie nie spełnia wymaganej roli. Kluczowe wyzwanie dotyczyło tego w jaki sposób powinny komunikować się poszczególne marki, która z nich powinna być nadrzędna i jak powinny wyglądać wizualnie. Klientowi zależało na współpracy z firmą, która pomoże w zaprojektowaniu strategii marki uwzględniając wiedzę i doświadczenie pracowników współtworzących firmę.  

Celem współpracy Socjomanii i GT85 Polska było uporządkowanie marek w portfelu GT85 Polska, opracowanie spójnej i całościowej strategii marki, która określi architekturę marki oraz uwzględni wytyczne do komunikacji.

ikona

Rozwiązanie?

Proces budowania strategii marki został opracowany we współpracy z Klientem na podstawie wcześniejszej analizy sytuacji marki. Zaproponowany przez Socjomanię zakres prac jak i ścieżka projektu została zaprojektowana stricte pod potrzeby firmy. 

Podczas całego procesu odbyło się 6 wspólnych spotkań zarówno w siedzibie Socjomanii jak i u Klienta, podczas których wspólnie z zaangażowanym Zespołem wypracowywaliśmy poszczególne elementy procesu. Proces przygotowania strategii marki oparliśmy o piramidę marki.

Strategia marki - case study GT85 - piramida marki

Proces był podzielony na dwa główne etapy: strategiczny i kreatywny. 

Podczas etapu strategicznego:

  • przeanalizowaliśmy sytuację wyjściową - przeprowadziliśmy rozmowy z pracownikami oraz ankiety pozwalające na poznanie ich perspektywy względem istniejących marek, ich funkcjonowania, znajomości przez klientów oraz ich siły na rynku. Przeanalizowaliśmy obecnie prowadzoną komunikację, budowany wizerunek zestawiając z analogiczną analizą kilkunastu konkurentów dla każdego z obszarów, tj. maszyn myjących oraz chemii przemysłowej. Celem prac była diagnoza sytuacji wyjściowej marki oraz pozyskanie i analiza informacji niezbędnych do rozpoczęcia prac nad strategią GT85 Polska.
  • przeprowadziliśmy warsztaty - podczas warsztatów z Klientem i całym Zespołem zaangażowanym w proces zaczęliśmy od określenia architektury marki. Zdecydowaliśmy się na model „branded house” oraz podjęliśmy decyzję o zmianie nazwy. Na tym etapie pracowaliśmy także nad wizją i misją marki, które determinują cele. Określiliśmy również osobowość marki, jej wartości oraz korzyści emocjonalne i funkcjonalne. W warsztatach wziął udział Zarząd oraz wybrani pracownicy. Po stronie Klienta w proces było zaangażowanych 11 osób. W spotkaniu uczestniczyła także agencja brandingowa, by jak najlepiej poznać Klienta i jego potrzeby.
  • opracowaliśmy architekturę marki - określiliśmy architekturę marki rozpisując w jaki sposób będzie funkcjonowała nazwa, również w kontekście konkretnych produktów.

strategia marki - elementy procesu strategicznego - case study gt85

Podczas etapu kreatywnego skupiliśmy się na:

  • opracowaniu briefu brandingowego - określiliśmy założenia i wytyczne strategiczne dla identyfikacji i prac kreatywnych. 
  • koordynacji działań związanych z pracami nad identyfikacją wizualną - podjęliśmy strategiczną opiekę nad pracami związanymi z identyfikacją wizualną. 

W czasie prac nad strategią marki, merytorycznie wsparliśmy zespół Klienta, przygotowując do zmian. Dzięki tak dużemu zaangażowaniu Klienta powstała strategia oraz nazwa, która jest im bliska, zrozumiała i którą zaakceptowali - ponieważ we wszystkich etapach był wdrożony dedykowany zespół. To pokazuje jakie efekty można osiągnąć gdy Klient ma świadomość jak istotnym procesem jest strategia marki czy rebranding

Agencja brandingowa - KOPP&HAGEN była odpowiedzialna za opracowanie identyfikacji wizualnej. Ponadto opracowaliśmy zadanie rekrutacyjne i pomogliśmy w pozyskaniu copywritera. Objęliśmy markę opieką konsultingową na cały czas trwania projektu. 

ikona

Efekty?

Bazując na wiedzy Zespołu Klienta oraz branży przygotowaliśmy strategię marki oraz wsparliśmy markę w komunikacji rebrandingu. Wcześniej GT85 Polska, a obecnie NOYEN uspójniła swój wizerunek na rynku. Firma cały czas aktywnie się rozwija wychodząc poza granice Polski. Nowa architektura, strategia, nazwa oraz identyfikacja wizualna mogą ułatwić budowanie spójnego wizerunku.  

strategia marki - case study gt85 - rebranding

Masz pytania na temat naszych usług?
Zostaw nam kontakt do siebie

Zaznacz pole powyżej*

Katarzyna Zięba

[email protected]

728 533 914

Odezwę się w ciągu 24h

Na jakim etapie jesteś?