0
EN
case study

MEDICINE EVERYDAY THERAPY

Rewizja strategii social media. 

ikona

Jaki był problem?

Medicine to prężnie rozwijająca się polska marka odzieżowa, której właścicielem jest Brandbq. Przedstawiciele marki zgłosili się do Socjomanii w celu konsultacji i uzyskania niezależnych rekomendacji dotyczących efektywności dotychczas prowadzonych działań komunikacyjnych na Facebooku oraz na Instagramie. Dzięki przeprowadzonemu audytowi i rekomendacjom Klient zdecydował o przygotowaniu strategii social media oraz rewizji założeń strategicznych z 2015 roku tak aby w pełni wykorzystać potencjał mediów społecznościowych. Klient podkreślił, że zależy mu na wspólnej pracy nad projektem, dlatego w prace został zaangażowany zespół składający się z przedstawicieli działu marketingu.

ikona

Rozwiązanie?

Dla marki Medicine został zaproponowany proces, który był podsumowaniem dotychczasowych działań i zwróceniem uwagi na niewykorzystywane możliwości mediów społecznościowych. Efektem procesu była rewizja założeń strategii z 2015 roku, wpracowanie taktyk działania w social media oraz bardzo dokładne poznanie trendów i mechanizmów poszczególnych kanałów przez zespół Klienta, który pracował nad projektem wraz z Konsultantem Socjomanii. Założeniem projektu była praca zespołu Medicine według ścieżki wyznaczonej przez Konsultanta Socjomanii, który także sprawdzał i korygował wypracowane materiały.

Poszczególne etapy prac nad rewizją strategii składały się z kilku etapów:

Etap I - Audyt - Punktem wyjścia do rozpoczęcia prac nad strategią obecności marki w mediach społecznościowych stał się audyt dotychczasowych działań na oficjalnym profilu marki na Facebooku, Instagramie oraz w serwisie YouTube. Analizy działań dokonał zespół marki Medicine. Część wypracowanych rekomendacji była od razu wdrażana w życie, dzięki czemu nie trzeba było czekać na efekty do końca trwania procesu. Praca klienta pozwoliła także na zrozumienie i wypracowanie rekomendacji możliwych do realizacji. W ramach audytu zespół dokonał także analizy działań podmiotów konkurencyjnych, co pozwoliło na wskazanie dobrych praktyk i jednocześnie określenie jak na tle konkurencji plasuje się marka Medicine.

Etap II - opracowanie person digital - wnioski z audytu stały się punktem wyjścia do segmentacji grup odbiorców. Na tym etapie zostały przeprowadzone także badania ankietowe. Wykorzystanie ankiet pozwoliło na głębsze poznanie oczekiwań odbiorców, a także pozyskanie wielu cennych insightów z różnych źródeł (klient, kierownik sklepu). Zestawienie tych danych z social listeningiem dało szeroki obraz postrzegania marki i roli SM w jej działaniach.Na podstawie ankiet wśród kierowników sklepów, klientów oraz potencjalnych klientów marki dokonana została bardzo ogólna segmentacja odbiorców ze względu na preferowany styl ubioru. Dodatkowym źródłem informacji o potrzebach klientów stała się analiza grup docelowych i ich zachowań w sieci (social listening). Zespół Medicine pod nadzorem konsultanta Socjomanii wyznaczył hipotezy dla każdego segmentu oraz poszukiwał potwierdzenia dla określonych zachowań. Wyznaczono 4 segmenty docelowe. Dzięki audytowi i metodzie social listeningu pozyskanych zostało wiele insightów konsumenckich i trendów, które marka wykorzystuje w komunikacji.

Etap III - opracowanie linii komunikacyjnych, strategii dotarcia, mierników wdrożenia strategii oraz ustalenia budżetu oraz planu wdrożenia - na tym etapie Zespół zrewidował i dookreślił misję, wizję oraz osobowość marki. Podczas warsztatów Zespół Medicine zdefiniował także 2 główne linie komunikacji marki oraz opracował szczegółowe mierniki, które mają na celu weryfikację postawionych założeń. W trakcie prac miały miejsce także checkpointy w postaci spotkań lub telekonferencji, mające na celu odpowiedni przebieg projektu. Zakończeniem projektu były warsztaty będące podsumowaniem i dyskusją nad wypracowanymi materiałami.

ikona

Efekty?

Wspólnie z Klientem zrewidowaliśmy strategię social media, która jest spójna z misją, wizją i osobowością marki Medicine. W ramach współpracy został poukładany ekosystem marki, a także zostały wypracowane nowe pomysły zgodne z rozwojem platform i odpowiadające na potrzeby konsumentów. 

Masz pytania na temat naszych usług?
Zostaw nam kontakt do siebie

Zaznacz pole powyżej*

Katarzyna Zięba

[email protected]

728 533 914

Odezwę się w ciągu 24h

Na jakim etapie jesteś?