0
EN
case study

PKO Bank Polski

Spersonalizowana ścieżka rozwojowa z zakresu webwritingu i UX.

ikona

Jaki był problem?

Dział usług cyfrowych PKO Banku Polskiego, odpowiedzialny za optymalizację działań w kanałach cyfrowych, zgłosił się do Socjomanii z potrzebą poznania zasad i dobrych praktyk komunikacji w digitalu, uwzględniając aspekty SEO, UX, CX, zasady content marketingu, ale także restrykcje regulacyjne, którym podlega sektor bankowy. Klient chciał poznać także dobre praktyki copywritingu oraz poszukiwał narzędzia, które umożliwi mu szybką weryfikację przygotowywanych treści pod kątem prostoty, czytelności, ale także słów kluczowych.

ikona

Rozwiązanie?

Konsultant Socjomanii zaproponował przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dedykowanego, którego celem było zainspirowanie i wskazanie przykładów, jak łączyć zasady SEO wraz z user/customer experience i celami content marketingu oraz poznanie narzędzi (i ich funkcji), które pomogą w edytowaniu i optymalizacji treści tworzonych pod cele internetowe. Szkolenie zostało przeprowadzone dla ponad 20 osób z działów komunikacji, marketingu i usług cyfrowych.

 

 

Podczas szkolenia Konsultant Socjomanii omówił zasady i dobre praktyki czytelności tekstu dla odbiorcy oraz przedstawił dostępne narzędzia pod kątem mierzenia wskaźnika czytelności tekstu (readability), jakości tekstu (długość fraz, stopień skomplikowania wyrazów, struktura zdań, tonalność konwersacji, sentyment słów) oraz zagęszczenia słów kluczowych. Ponadto Konsultant omówił możliwości poszczególnych narzędzi (i potencjał zoptymalizowania narzędzi pod potrzeby klienta).

ikona

Efekty?

Efektem współpracy Socjomanii i PKO Banku Polskiego było uspójnienie wiedzy i inspiracja uczestników w zakresie dobrych praktyk dotyczących komunikacji w digitalu uwzględniając kwestie UX oraz SEO.

Kontynuacją ścieżki rozwojowej było poprowadzenie wykładu dla grupy 100 osób zajmujących się produktami banku. Tematem wykładu inspiracyjnego były kwestie SEO oraz webwriting.

Opinia po szkoleniu Patryka Korusa, Kierownika Zespołu Sprzedaży Cyfrowej i Wsparcia Usług w PKO Bank Polskim:

Firma Socjomania Sp. z o.o. przeprowadziła dedykowane szkolenie oraz wystąpienie inspiracyjne z zakresu zasad i dobrych praktyk komunikacji w digitalu dla ponad 100 osób z różnych działów PKO Banku Polskiego. Tematyka uwzględniała aspekty pozycjonowania (SEO), zasady content marketingu, copywritingu, a także webwritingu.

Socjomania zaprezentowała bardzo rzetelne podejście, duże zaangażowanie oraz otwartość na nasze potrzeby. Bardzo wysoko oceniam poziom przygotowania Trenera - Martyny Tarnawskiej, jakość przygotowanych materiałów oraz zaprezentowane treści merytoryczne. Jednym ze szczególnych wyzwań było znalezienie dla nas narzędzia, które ułatwi tworzenie i optymalizację treści. Trener Socjomanii omówił możliwości wybranych narzędzi i potencjał zoptymalizowania ich pod potrzeby Banku.

Podczas szkolenia i wykładu inspiracyjnego uczestnicy uspójnili wiedzę oraz poznali nowe narzędzia digital zwiększające efektywność działań. Z pełnym przekonaniem mogę polecić usługi firmy Socjomania.

Opinia klienta

Masz pytania na temat naszych usług?
Zostaw nam kontakt do siebie

Zaznacz pole powyżej*

Katarzyna Zięba

[email protected]

728 533 914

Odezwę się w ciągu 24h

Na jakim etapie jesteś?