0
EN
case study

Velux

Dedykowany proces rozwojowy. 

ikona

Jaki był problem?

Grupa VELUX jest największym producentem i eksporterem okien dachowych w Polsce. Oferta firmy VELUX obejmuje szeroki asortyment okien, jak również różnego rodzaju rolety wewnętrzne i zewnętrzne. Firma zgłosiła się do Socjomanii z potrzebą przygotowania dedykowanej ścieżki rozwojowej, której celem będzie będzie poszerzenie wiedzy z zakresu digitalizacji zarówno wśród pracowników wewnętrznych VELUX jak i dilerów marki. 

ikona

Rozwiązanie?

Konsultant Socjomanii zaproponował dedykowany proces rozwojowy składający się z 6 kroków:

Case study Velux - dedykowany proces rozwojowy, digitalizacja biznesu

 

Audyt - podczas tego etapu dokonaliśmy weryfikacji wiedzy i działań na dwóch poziomach - w organizacji oraz wśród dilerów marki. Określając poziom wiedzy w organizacji rozpoczęliśmy od spotkania z kadrą zarządzającą, na którym omówiliśmy założenia i cele przebiegu procesu oraz przeanalizowaliśmy ewentualne bariery.

Drugą częścią tego etapu był audyt działań dilerów w Internecie, który przeprowadziliśmy metodą badania danych zastanych i obserwacji.  Wyciągnięte wnioski stały się podstawą do dalszych działań.

 

Dostarczenie wiedzy w organizacji - na podstawie wniosków z audytu zaprojektowaliśmy i przeprowadziliśmy wewnętrzne szkolenia. Dostarczenie wiedzy odbywało się na dwóch poziomach - dla pracowników różnych działów oraz dla kadry menedżerskiej.

Warsztaty z kadrą menedżerską wykorzystujące metodę facylitacji dotyczyły tego w jaki sposób można wykorzystać narzędzia digital aby wesprzeć wymianę wiedzy, rozwój organizacji i dilerów. Drugą częścią były szkolenia dla działów. Socjomania przeszkoliła dział obsługi klienta, sprzedaży, project managerów oraz dział marketingu - łącznie 8 szkoleń obejmujących obszar digitalizacji i digital marketingu.

Tematyka szkoleń przeprowadzonych dla VELUX obejmowała: trendy związane z obsługą klienta w internecie, wybrane aspekty serwisów społecznościowych, marketing automation, lead generation, email marketing, mobile marketing, reklama wideo oraz trendy (Fjord, boty oraz blockchain). Celem każdego z przeprowadzonych szkoleń było poszerzenie wiedzy pracowników wybranych działów z zakresu digital marketingu. 

 

Dostarczenie wiedzy dilerom (Akademia Digital) - Aby osiągnąć efektywne działania istotne było przeszkolenie również dilerów marki VELUX. Klient zainicjował szkolenia dla dilerów pod nazwą Akademia Digital, które zostały zorganizowane w 7 miastach w Polsce (m.in. Poznań, Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Wrocław). Wśród tematów, które poruszyliśmy znalazły się między innymi podstawy digital marketingu, budowa stron www, ekosystem Google, projektowanie doświadczeń klientów, email marketing oraz sprzedaż przez internet. Ponadto Konsultant Socjomanii przeprowadził audyty SEO dla wybranych dilerów (prawie 40 audytów). Sprawdziliśmy jak wypozycjonowane są strony oraz przygotowaliśmy rekomendacje i wskazówki do dalszych działań. 

 

Działania wdrożeniowe i wsparcie procesu zmiany - po dostarczeniu wiedzy zarówno w organizacji jak i wśród dilerów, zaoferowaliśmy pakiet konsultacji, których celem była bieżąca pomoc we wdrażaniu działań digital. Trenerzy Socjomanii odpowiadali na pojawiające się pytania i problemy oraz monitorowali wprowadzane zmiany. 

 

Ewaluacja projektu na poziomie organizacji i współpracy z dilerami - na tym etapie posumowaliśmy osiągnięte cele, ale także zwróciliśmy uwagę na bariery jakie występowały podczas poszczególnych etapów. Dodatkowo przygotowaliśmy rekomendacje dotyczące możliwych zmian, np. wprowadzenie procedur w organizacji podtrzymujących rozpoczętą drogę w kierunku digitalizacji.  

 

Dalsze wdrażanie wiedzy - ten etap zakładał dalsze konsultacje z Trenerami Socjomanii oraz warsztaty dla wybranych dilerów marki (liderów zmiany).  

 

Realizacja ścieżki rozwojowej zakładała podejście zwinne - z każdego etapu zostały wyciągnięte wnioski, których celem było dookreślenie kolejnych kroków. Warto podkreślić, że projekt jest w fazie kontynuacji. Jesteśmy na etapie przygotowywania kolejnych Akademii Digital dla dilerów marki Velux.

ikona

Efekty?

Efektem współpracy Socjomanii i VELUX było dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności zarówno dla pracowników VELUX jak i dla dilerów marki. Dodatkowo pozostawaliśmy wsparciem w konkretnych działaniach oraz pomogliśmy w bieżącej ocenie skuteczności działań, które ewaluowaliśmy według przyjętych wskaźników rozwojowych i biznesowych.  

Masz pytania na temat naszych usług?
Zostaw nam kontakt do siebie

Zaznacz pole powyżej*

Katarzyna Zięba

[email protected]

728 533 914

Odezwę się w ciągu 24h

Na jakim etapie jesteś?