0
EN
case study

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Warsztaty: Customer Journey studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

ikona

Jaki był problem?

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach współpracuje z Socjomanią już od 3 lat. Pierwszym spotkaniem było dedykowane szkolenie z mediów społecznościowych, które miało usprawnić komunikację z grupą docelową. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest aktywny m.in. na Facebooku, Instagramie czy Snapchacie (to ta Uczelnia wprowadziła pierwszy w Polsce w swojej kategorii filtr na Snapchacie!) a dzięki ciągłej aktualizacji wiedzy swoich pracowników osiąga dobre wyniki, zwłaszcza w kategorii wskaźników zaangażowania. Ostatnim wyzwaniem pracowników Biura Komunikacji Marketingowej było usprawnienie komunikacji ze studentami studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych opierając się między innymi na trendach w rekrutacji Pokolenia Y oraz Pokolenia Z.

ikona

Rozwiązanie?

Po analizie potrzeb Klienta zaproponowaliśmy Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach dwudniowe warsztaty, z wykorzystaniem podejścia i narzędzi Service Design oraz wypracowanie taktyk komunikacyjnych.

W warsztatach wzięły udział osoby z Biur Komunikacji Marketingowej i Rekrutacji oraz administrator strony internetowej, dzięki czemu od razu mogliśmy ocenić nasze pomysły na komunikację, jak i możliwości wdrożenia na www.

Wybraliśmy i spersonalizowaliśmy następujące narzędzia i metodyki Service Design:

  • technikę „5 times WHY?”, w którym zastanawialiśmy się dlaczego - z perspektywy grupy docelowej warto wybrać Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 
  • narzędzie person: wypracowane persony studenta studiów niestacjonarnych oraz studiów podyplomowych, 
  • mapy i ścieżka doświadczeń grupy docelowej (Customer Journey), których celem była szczegółowa analiza punktów styku z UE w Katowicach i dobór właściwego podejścia w działaniach i komunikacji.

Dodatkowo wykonaliśmy audyt strony internetowej uczelni i za pomocą Heurystyk Jakoba Nielsena wypracowaliśmy listę elementów dla usprawnienia UX.

ikona

Efekty?

Wspólna praca osób z kilku działów a dzięki temu różnych podejść do wyzwania umożliwiła wypracowanie ciekawych rozwiązań a w szczególności:

  • ustalenie grup docelowych oraz kreacja strategiczna i komunikacyjna dwóch najważniejszych person
  • artykulacja i zapisanie mocnych punktów Uczelni, które mogą być wykorzystane w komunikacji strategicznej oraz tej w mediach społecznościowych
  • ustalenie „pain points”, elementów, które są warte do poprawy i nad którymi trzeba popracować w kontekście działalności Uczelni
  • ustalenie harmonogramu komunikacji ze studentami studiów niestacjonarnych oraz studiów podyplomowych
  • ustalenie customer journey i punktów styku, w których Uczelnia może uaktywnić się z komunikacją swoich usług

Opinia Marka Kiczki, rzecznika prasowego Uniwersytety Ekonomicznego w Katowicach:

Warsztaty prowadzone przez Łukasza Dębskiego z Socjomanii i wykorzystane przez niego metody ćwiczeniowe, m.in customer journey czy tworzenie person odbiorców usług edukacyjnych, pozwoliły naszemu zespołowi na jasne sprecyzowanie grup celowych w komunikacji marketingowej i PR oraz zdiagnozowanie obszarów będących mocnymi stronami uczelni, jak i tych wymagających poprawy w komunikowaniu się z odbiorcami. Jesteśmy przekonani, że dzięki osiągniętym efektom szkolenia znacznie polepszy się nasze kierunkowanie komunikacji do precyzyjnie określonych odbiorców. Warto także podkreślić element integracyjny warsztatów, które moderował Łukasz. Poznaliśmy lepiej nie tylko samych odbiorców naszych usług edukacyjnych, ale także siebie nawzajem. 

Masz pytania na temat naszych usług?
Zostaw nam kontakt do siebie

Zaznacz pole powyżej*

Katarzyna Zięba

[email protected]

728 533 914

Odezwę się w ciągu 24h

Na jakim etapie jesteś?