0
EN
case study

Wydawnictwo Znak

Praca nad kierunkami rozwoju -  warsztaty strategiczne dla Literanova.

ikona

Jaki był problem?

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak to jeden z największych i najstarszych polskich wydawców.

Grupa Wydawnicza Znak:

- publikuje ponad 500 tytułów rocznie 

- 170 pracowników

W skład grupy wydawniczej Znak wyróżniamy następujące marki: Znak, Znak Literanova, Znak Emotion. 

Cel biznesowy projektu, jaki zdefiniowaliśmy, to współtworzenie z pracownikami wizji pionu wydawniczego, jakim jest Literanova (część całego SIW Znak).

Skupiliśmy się na wspólnej wizji wydawnictwa: „Jacy chcemy być jako Znak Literanova”. Wizja została osadzona w kontekście biznesowym (zderzyliśmy ze sobą kontekst potrzeb pracowników i ich identyfikacji z marką oraz kontekst potrzeb klienta).

ikona

Rozwiązanie?

Zaproponowane rozwiązanie, to przeprowadzenie procesu, w którym etapami była rozmowa z liderem i badanie potrzeb, zdefiniowanie potencjalnych obszarów problemowych, a punktem centralnym dwudniowy sprint w podejściu design thinking.
 

Na co położyliśmy nacisk w tym procesie? 

 • Po pierwsze - cel biznesowy: wygenerowanie rozwiązań wraz z mapą inspiracji, które miały stanowić materiał do wypracowania strategii biznesowej. Zidentyfikowanie DNA wydawnictwa oraz propozycja wartości na rynku (value proposition). Zebranie inspiracji z rynku wydawniczego oraz analiza własnego potencjału.
 • Po drugie - cel integracyjny: proces miał wzmocnić współpracę między pracownikami z różnych działów organizacji. Jednocześnie ważne było praktyczne poznanie przez uczestników metody design thinking i możliwość zaimplementowania pojedynczych ćwiczeń w codziennej pracy.
   

Zaplanowane aktywności podzieliliśmy zgodnie z metodyką Design Thinking na bloki:

 1. Empatyzacja: wypracowanie DNA Znak Literanova, eksploracja potencjału organizacji oraz barier. Wykorzystane narzędzia m.in: 5xWhy, Balon, Zepsuta ryba. Dodatkowo analiza powstałych inspiracji z rynku zebranych przez pracowników - mapa inspiracji.
   
 2. Definicja wyzwania projektowego: na podstawie Balonu (siły i problemy, które na nas wpływają) zdefiniowanie priorytetów i tematów ważnych dla poszczególnych zespołów. Poszczególni członkowie grup sami zdecydowali jakimi problemami/ wyzwaniami chcą się zająć. Nastąpiła definicja i ewentualna redefinicja wyzwania projektowego.
   
 3. Ideacja: eksplorowanie nowych rozwiązań i pomysłów. Cykl ćwiczeń grupowych stymulujących uczestników do ideacji. Zapoznanie z metodami generowania pomysłów (innymi niż burza mózgów). Ideacja online, a następnie wspólne budowanie na wygenerowanych pomysłach.
   
 4. Prototypowanie: próba stworzenia przez każdą z grup konceptu, bądź rozwiązania. Nadanie priorytetów pomysłom w kontekście zdefiniowanego wyzwania.
   
 5. Testowanie - w celu zwalidowania pomysłu ocena prototypów. Opracowanie kart pomysłów oraz jego przedstawienie. Wspólna ocena prototypów i wnioski do dalszego pogłębienia i modyfikacji.

ikona

Efekty?

Proces współtworzenia zrealizowany online spełnił również warunki integracji.

 • Współtworzenie: wybór 3 najważniejszych wyzwań równolegle do rozwiązania w procesie.
 • Zebranie materiału niezbędnego do wypracowania wizji i misji oraz oferty czytelniczej Literanova.
 • Wypracowanie kilkudziesięciu rozwiązań, w tym 6 kart produktów gotowych do wdrożenia w organizacji.
 • Efekt długofalowy: wzmocnienie poczucia wspólnoty między współpracownikami, wzmocnienie poczucia bycia ekspertami w wykonywanej pracy, wzrost zaangażowania pracowników w tworzenie wspólnej strategii dla ZnakLiteranova. 
 • Mural z odpowiedziami uczestników jako inspiracja dla pozostałych projektów.

Opinie

„Szkolenie z Design Thinking, przygotowane przez Socjomanię, zaskoczyło mnie na wielu poziomach.
Po pierwsze okazało się być pierwszym szkoleniem, które dzięki zastosowaniu Muralu, było w 100% funkcjonalne online, a nawet miałam wrażenie, że dzięki tej formule jest bardziej efektywne i otwierające uczestników.
Po drugie zaskoczył mnie praktyczny wymiar samej metody. Początkowo może ona wydawać się skomplikowana, ale szybko okazuje się, że to bardzo łatwe do opanowania i przydatne narzędzie.

Dodatkowo zaskoczyło mnie jak praca tą metodą fajnie integruje zespół.
I last but not least całe szkolenie było super profesjonalnie przygotowane, a prowadzące zarażały dobrą energią!”

Agata Pieniążek
Redaktorka nabywająca w Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

 

 

„Szkolenie było świetnie przygotowane, zarówno merytorycznie, jak i technicznie:
profesjonalnie, nowocześnie, ciekawie, i co najważniejsze – było dostosowane do
naszych potrzeb. Ze szkolenie wyszliśmy uzbrojeni w nowe narzędzia, ale i
energię do przeprowadzenia i wdrożenia koniecznych zmian. Metoda design
thinking pomogła nam kreatywnie podejść do zadania, pojawiło się wiele dobrych
pomysłów dotyczących organizacji naszej pracy i dróg dalszego rozwoju.”

Bogna Rosińska
Dyrektorka Wydawnicza, Wydawnictwo Znak Literanova

Masz pytania na temat naszych usług?
Zostaw nam kontakt do siebie

Zaznacz pole powyżej*

Katarzyna Zięba

[email protected]

728 533 914

Odezwę się w ciągu 24h

Na jakim etapie jesteś?