0
EN
case study

Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK

Szkolenie i warsztaty facylitacji, aby wypracować skuteczne działania promocji książek.

ikona

Jaki był problem?

Wydawnictwo Znak zgłosiło się do nas z potrzebą aktualizacji wiedzy swoich wybranych pracowników w zakresie wykorzystania mediów społecznościowych do promocji książek, które wydają. Drugą potrzebą było wsparcie zespołów promocji w generowaniu trafnych pomysłów na ścieżki promocyjne tytułów, które wkrótce mają wejść na rynek pod marką Wydawnictwa. Celem pośrednim było też pokazanie i praktyczne nauczenie wykorzystania zaawansowanych metod dotarcia do informacji o potrzebach potencjalnych grup docelowych, czytelników i osób zainteresowanych daną tematyką poruszaną w tytułach, które wkrótce miały swoje premiery na rynku wydawniczym. 

ikona

Rozwiązanie?

Nasza odpowiedź na te potrzeby zawarła się na kilkuetapowej ścieżce: szkoleniu narzędziowym, warsztatach facylitacyjnych oraz raporcie z tych warsztatów. Wszystkie elementy były zaplanowane z koordynatorem ze strony Wydawnictwa, tak aby nie kolidowały z bieżącą pracą, ale równocześnie wsparły zespół w aktualnie planowanych ścieżkach promocyjnych książek, które mają zostać wkrótce wydane. Co warto szczególnie podkreślić, od samego początku naszym wspólnym celem była praca na 3 realnych przykładach tytułów, z jakimi obecnie mierzą się działy promocji poszczególnych inprintów Wydawnictwa.

Ze względu na to, że w tematyce mediów społecznościowych grupa zaangażowana w cały proces nie była początkująca, na otwarcie zaproponowaliśmy krótkie czterogodzinne szkolenie narzędziowe. Z jednej strony zatem stawialiśmy na wyrównanie poziomu wiedzy uczestników pod kątem dalszych elementów całego procesu procesu, a z drugiej strony ten etap umożliwiał przedstawienie dodatkowych, wartościowych narzędzi, które mogą wykorzystać w swojej codziennej pracy, a do których wróciliśmy w formie praktycznej na warsztatach.

Kolejnym krokiem były dwudniowe warsztaty facylitacyjne zaprojektowane w metodzie Design Thinking uwzględniające trzy kluczowe etapy:
a). testowanie, analiza danych, identyfikacja problemów
b). ścieżka promocyjna
c). wypracowanie zasad weryfikacji efektywności działań.

W warsztatach ze strony Socjomanii brał udział jeden facylitator i jeden obserwator nieuczestniczący, którego zadaniem było późniejsze spisanie przebiegu procesu, wykorzystywanych metod i narzędzi badawczych oraz wniosków, jak również tematów do przemyślenia dla grupy. Dzięki temu uczestnicy mogli całkowicie skupić się na czynnym udziale w warsztatach a nie na notowaniu metod i narzędzi czy aktualnie wygenerowanych pomysłów do swoich projektów. 

Ostatni etap całego zrealizowanego procesu to spisanie wniosków w postaci raportu z warsztatów z uwzględnieniem wszystkich jego elementów. Było to szczególnie ważne dla Wydawnictwa pod kątem późniejszego wdrożenia nowych metod pracy możliwych do uwzględnienia w procesie promocji i testowaniu tytułów oraz dalszej oceny wdrożonych działań w innych grupach projektowych realizujących podobne zadania.
 

ikona

Efekty?

W trakcie trwania całego procesu udało się wygenerować mnóstwo pomysłów dla 3 tytułów książek, które faktycznie wkrótce miały zostać wydane przez SIW Znak. Do każdej z książek grupy wytworzyły scenariusze strategiczne wraz z bogatymi informacjami o potencjalnych czytelnikach i ich potrzebach. Co następnie dało swój efekt w postaci rozbudowanych person - przedstawicieli grup docelowych, do których faktycznie dane tytuły były kierowane. Dzięki narzędziom wskazanym przez facylitatora uczestnicy procesu wytworzyli możliwe ścieżki użytkowników sieci (Digital Customer Journey Map) i wypracowali pomysły na ich ulepszenie, by zwiększyć prawdopodobieństwo zakupu danego tytułu przez zainteresowanego czytelnika. Wydawnictwu przekazaliśmy też 47 stronnicowy raport z całego procesu zawierający metody działania, które poszczególne działy promocji inprintów mogą wdrożyć w swojej codziennej pracy przy planowaniu kolejnych ścieżek promocyjnych książek ujętych w planie wydawniczym. 

Opinia klienta

Masz pytania na temat naszych usług?
Zostaw nam kontakt do siebie

Zaznacz pole powyżej*

Katarzyna Młynarczyk

[email protected]

668 059 259

Odezwę się w ciągu 24h

Na jakim etapie jesteś?