0
EN
case study

Hard Rock Cafe

Wypracowanie standardów pracy nad i w mediach społecznościowych dla marki HRC w działaniach strategicznych i reklamowych na rynku Polskim.

ikona

Jaki był problem?

Wprowadzenie

Celem procesu była rewitalizacja strategii stworzonej wspólnie z zespołem kilka lat temu. W tym czasie zespół zdobył nowe doświadczenia, zmienił się rynek ze względu na pandemię i inne wydarzenia. Te zmiany zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, spowodowały konieczność zmiany starych założeń i ponownego wypracowania działań odpowiednich dla firmy, która posiada kilka lokalizacji w Polsce, a każda z nich charakteryzuje się własnymi wnioskami i specyfiką działania.

Jaka była potrzeba 

Rewitalizacja strategii stanowiła główną potrzebę, jednakże wiązała się również z pracą z zespołem, aby ten mógł zrozumieć, skąd wynikają poszczególne rekomendacje i mógł działać świadomie, zarówno na poziomie działań organicznych, jak i płatnych. Takie podejście pozwoliło zespołowi zrozumieć rolę mediów społecznościowych w biznesie HRC oraz świadomie pracować nie tylko w oparciu o bieżące trendy, w których zespół HRC radzi sobie świetnie, ale także dostosowywać je do potrzeb każdej lokalizacji, a przede wszystkim do strategii HRC jako całości.

 

ikona

Rozwiązanie?

Etap 1: Warsztat wprowadzający

Warsztat wprowadzający miał na celu osadzenie nas w bieżącej sytuacji, ale również poznanie doświadczeń płynących z tych kilku lat: co się sprawdziło, co wymaga zmian, co wymusza rynek, jakie są różnice pomiędzy lokalizacjami.

Etap 2: Blok poświęcony reklamie

Kolejnym etapem na ścieżce był blok poświęcony reklamie w ekosystemie Meta i Google Ads, w skład którego wchodził: 

 • Analiza kampanii w ekosystemie Meta i Google Ads, wybór celów, rodzajów, słów kluczowych, dopasowań, grup docelowych, kreacji oraz ocena skuteczności, przygotowująca konsultanta do dalszej ścieżki reklamowej.
   
 • Test praktycznych i teoretycznych umiejętności (korelacja ze stanowiskiem). Celem była ocena poziomu zaawansowania zespołu i wiedzy na temat kampanii reklamowych w digitalu (ekosystem Meta i Google Ads).
   
 • Po teście wiedzy, osoby potrzebujące uporządkowania podstawowej wiedzy lub posiadające tylko podstawowy poziom umiejętności zostały skierowane do kolejnego etapu, którym był dostęp do kursu online z zakresu reklamy na Facebooku. Dla uczestników na poziomie średnio zaawansowanym
 • i zaawansowanym przeprowadzono warsztat.
   
 • Ostatnim etapem był warsztat z Google Ads dla całego zespołu, dla wyrównania wiedzy w zakresie korzystania z tej platformy. 

Zakończeniem tego etapu było opracowanie dokumentu standaryzującego działania reklamowe Hard Rock Cafe.

Etap 3: Blok poświęcony strategii i działaniom organicznym

 • Ten etap rozpoczęliśmy od warsztatów strategicznych, których celem było wyrównanie poziomu wiedzy w zespole. Podczas warsztatu omówiliśmy znaczenie mediów społecznościowych w strategii biznesowej oraz ich roli
  w realizacji celów. Przedstawiliśmy przykłady ekosystemów, związki między różnymi kanałami i ich potencjalną funkcję. Ostatecznie wypracowaliśmy ekosystem dla HRC oraz określiliśmy cele zarówno ogólne, jak i dla poszczególnych kanałów.

Po warsztacie grupa otrzymała zadanie domowe. Każdy według swojej wiedzy miał podać pomysły na realizację wskazanych na warsztacie celów (z podziałem na kanały). Wyniki stały się materiałem przygotowawczym do kolejnego warsztatu.

 • Drugim etapem było przeprowadzenie warsztatu taktycznego, podczas którego omówiliśmy konkretne taktyki działania dla ustalonych celów. Przykładowo, rozważaliśmy strategie budowania zaangażowania
  w poszczególnych kanałach, jednocześnie definiując, jak to zaangażowanie przekłada się na cele biznesowe marki, tak, aby uniknąć ogólnych stwierdzeń, które mogą być zrozumiane w różny sposób. Ponadto, przypomnieliśmy sobie grupy docelowe marki oraz powiązaliśmy je z ustalonymi celami i taktykami

 

Na zakończenie tego etapu został opracowany dokument zawierający taktyki działań w digitalu (i poza nim), które zespół HRC może wykorzystać w realizacji swoich celów.

Cały proces został podsumowany w dokumencie strategicznym, zawierającym najważniejsze wnioski z warsztatów strategicznych oraz taktycznych. 


 

Co wyróżniło nasze podejście?

→ Poprzedzenie pracy projektowej warsztatem wprowadzającym 

W Socjomanii rekomendujemy ten etap ze względu na bardziej efektywne przygotowanie konsultantów do pracy w procesie. Włączenie tego etapu do ścieżki, pozwoliło nam jeszcze lepiej zmapować potrzeby czy bolączki klienta, i na tej podstawie przygotować dalsze etapy (screening, test wiedzy, warsztaty czy zadania domowe). 

→ Warsztatowe podejście

Dzięki swoim umiejętnościom moderowania oraz biegłej znajomości interaktywnych narzędzi wsparcia, skutecznie prowadziliśmy zespół klienta ku celowi, osiągając znaczący postęp w stosunkowo krótkim czasie. Podczas warsztatu wykorzystywano różnorodne narzędzia, zarówno analogowe, jak i cyfrowe, w tym MURAL.

ikona

Efekty?

Jaki był efekt?

Blok poświęcony reklamie pomógł rozwinąć umiejętności zespołu w zakresie planowania, uruchamiania i monitorowania kampanii reklamowych w ekosystemie Meta i Google Ads. Poprzez analizę kampanii, wybór celów, rodzajów reklam, słów kluczowych, dopasowań, grup docelowych oraz kreacji, zespół był przygotowywany do skutecznej pracy w obszarze reklamy online.

Natomiast podczas warsztatów strategicznych i taktycznych uporządkowaliśmy wiedzę na temat mediów społecznościowych, ustaliliśmy cele komunikacyjne (wynikające z celów biznesowych) oraz opracowaliśmy taktyki realizacji tych celów, uwzględniając podział na poszczególne kanały. Cały proces został podsumowany
w dokumencie strategicznym, który zawierał najważniejsze wnioski z warsztatów strategicznych i taktycznych, zapewniając spójność i klarowność w podejmowanych działaniach marketingowych.

 

Trenerzy, którzy brali udział w procesie

Anna Żesławska-Olejnik

Anna Żurek-Lisowska

Szymon Lisowski 

Monika Drabczyńska

Masz pytania na temat naszych usług?
Zostaw nam kontakt do siebie

Zaznacz pole powyżej*

Katarzyna Zięba

[email protected]

728 533 914

Odezwę się w ciągu 24h

Na jakim etapie jesteś?