0
EN

Blog o marketingu internetowym

e-wykluczenie w Polsce (3/4)

Za pomocą bazy danych Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego z 2008 roku, sprawdziłem, czy występuje zależność między poziomem dochodów respondentów, a posiadaniem przez nich dostępu do Internetu (Instytut Studiów Społecznych 2009).

Z testu T-Studenta wynikło, że średnia z dochodów gospodarstw domowych w populacjach posiadających i nieposiadających stały dostęp do Internetu w istocie są różne. Można intuicyjnie przyjąć, że osoby z większymi dochodami, częściej mogą sobie pozwolić na podłączenie się do sieci. Wobec tego, względy ekonomiczne są kolejną przeszkodą na drodze do „usieciowienia” społeczeństwa polskiego. Z raportu Diagnoza społeczna 2009 wynika, że stosunkowo niedużo gospodarstw domowych nie może pozwolić sobie na dostęp do Internetu z powodów finansowych – w roku 2009, 31,6% respondentów stwierdziło, że nie stać ich na posiadanie dostępu do Internetu (Czapiński, Panek 2009). Na wykresie 1.2. znajdują się wskazane przez respondentów powody braku dostępu do Internetu w ich gospodarstwach domowych.

Wyk. 1.2. Powody braku dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych w latach 2007 i 2009. Źródło: Diagnoza społeczna 2009 warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2009, s. 287.Wyk. 1.2. Powody braku dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych w latach 2007 i 2009. Źródło: Diagnoza społeczna 2009 warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2009, s. 287.
Wyk. 1.2. Powody braku dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych w latach 2007 i 2009. Źródło: Diagnoza społeczna 2009 warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2009, s. 287.

Najczęściej wskazywanym w 2009 roku przez respondentów powodem braku dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych jest nieodczuwanie potrzeby posiadania podłączenia do sieci (50%). Kolejnym, brak odpowiedniego sprzętu (36,6%), a zaraz potem zbyt duże koszty z tym związane (31,6%). Brak odpowiednich umiejętności korzystania z nowych technologii wskazało 28,6% respondentów. Reszta odpowiedzi pojawiała się zdecydowanie rzadziej. Ciekawym zjawiskiem jest to, że w 2009 roku odsetek prawie wszystkich kategorii zmniejszył się w porównaniu z rokiem 2007, zasilając tym samym kategorię osób uważających, że dostęp do Internetu nie jest im potrzebny. Wyłania się więc niezbyt optymistyczna tendencja, wskazująca, że rzeczywiste problemy związane z e-wykluczeniem (nieposiadaniem dostępu do Internetu) nie są spowodowane czynnikami strukturalnymi, ale raczej jednostkowymi. Osoby uważające, że Internet nie jest im potrzebny nie wiedzą do czego mogły by go wykorzystać, a co gorsza, nie wiedzą także co z jego pomocą mogliby zrobić, jakie potrzeby zaspokoić. Głównym problemem jest zatem brak motywacji i nieznajomość zawartości Internetu. Warto odnotować także, że co piąta osoba niebędąca użytkownikiem Internetu ma do niego dostęp w domu, a mimo to, z niego nie korzysta (World Internet Project Poland 2010 2010).

Koniec części 3/4.

Autorem powyższego gościnnego wpisu jest Marcel Kotkowski, student I roku socjologii, studiów uzupełniających UJ. Oryginalny tytuł: „Zjawisko e-wykluczenia w Polsce. Analiza własna”. Artykuł powstał w roku bieżącym.

Czytaj również

blog1 blog2

Na jakim etapie jesteś?