0
EN

Blog o marketingu internetowym

Stan facylitacji w Polsce 2023 - raport Socjomanii

Kim są facylitatorzy? Jak działają? Co im pomaga, co przeszkadza i jak się uczą? Pomimo rosnącego zainteresowania facylitacją w biznesie, wciąż brakuje nam danych, kim są facylitatorzy, jak nauczyli się zawodu oraz jakich narzędzi i metod używają. Tego dowiesz się z naszego raportu.

Czym jest facylitacja?

Facylitacja to sztuka skutecznego prowadzenia spotkań i warsztatów. To kluczowa kompetencja dla liderów, managerów, ekspertów i specjalistów. Można ją rozwijać praktykując i obserwując innych, czerpiąc od nich inspirację i dobre praktyki.

W 2022 roku firma SessionLab, nasz partner merytoryczny, przeprowadził pierwszą na świecie, kompleksową ankietę dotyczącą aktualnego stanu facylitacji, gromadząc odpowiedzi od ponad 1100 respondentów z ponad 90 krajów! Zaciekawieni wynikami globalnymi? Sprawdźcie sami pod tym linkiem.

W globalnym raporcie mieliśmy tylko 4 respondentów z Polski, dlatego uznaliśmy, że to najlepszy czas na spersonalizowanie raportu do polskiej wersji i sprawdzenie... jak to wygląda w Polsce?

Co było naszym celem?

  1. Poznanie społeczności, która zajmuje się zawodowo lub w ramach swojej codziennej pracy projektowaniem i prowadzeniem spotkań oraz warsztatów.

  2. Zainspirowanie facylitatorów i projektantów spotkań do rozwijania, pogłębiania i doskonalenia swoich kompetencji podczas wspólnej rozmowy o tym, czym jest facylitacja i dokąd może zmierzać.

  3. Rzucenie wyzwania polskiej społeczności facylitatorów, aby eksplorować i rozwijać temat lepszego projektowania i zarządzania spotkaniami.

  4. Wzmocnienie głosu facylitatorów, naszym celem jest sprawić, aby wszyscy facylitatorzy poczuli się zauważeni i usłyszani.

Co zrobiliśmy? 

Aby zebrać odpowiedzi, skontaktowaliśmy się z naszymi współpracownikami, klientami, partnerami biznesowymi i przyjaciółmi. Zrobiliśmy, co w naszej mocy, aby zasięg przeprowadzonej ankiety był jak największy.

Większość odpowiedzi uzyskaliśmy za pośrednictwem naszych własnych kanałów, takich jak newsletter, social media czy udział w lokalnych wydarzeniach Socjomanii. Może to pomóc w wyjaśnieniu niektórych aspektów zebranych przez nas danych, na przykład nadreprezentacji odpowiedzi z województwa małopolskiego i mazowieckiego. Mamy nadzieję, że kolejne edycje raportu (a planujemy je!) pozwolą nam dotrzeć do jeszcze szerszego grona respondentów.

 

Zapoznaj się z treścią raportu:

 

 

Ciekawi wniosków? Poniżej przedstawiamy tylko część z nich:

Wniosek I
Facylitacja jest kompetencją, nie zawodem.

Facylitacja traktowana jest bardziej jako kompetencja niż konkretny zawód czy stanowisko. Zazwyczaj facylitatorzy określają się więcej niż jedną, konkretną rolą; pracują jako projektanci, konsultanci czy trenerzy. Facylitacja jest dla nich umiejętnością, którą wykorzystują (częściej lub rzadziej) w swojej pracy zawodowej.

Wniosek II
Nie wiemy, ile osób w naszych organizacjach zajmuje się facylitacją.

Przez to, że facylitacja traktowana jest częściej jako kompetencja niż zawód, ciężko jest nam określić, ile osób w organizacji faktycznie facylituje zawodowo. Często nie jesteśmy świadomi obowiązków wszystkich pracowników, dlatego trudno jest ocenić, kogo można nazwać facylitatorem, a kogo nie. Dodatkowo, facylitator nie zawsze pracuje na dedykowanym stanowisku. Być może facylitatorów w naszej organizacji jest więcej, niż nam się wydaje.

Wniosek III
Facylitacji uczymy się poprzez praktykę zawodową lub „na własną rękę”.

Efektywny proces edukacyjny, oprócz praktyki, wymaga też zdobywania nowej wiedzy, refleksji oraz informacji zwrotnej. Mogą nam je dostarczyć na przykład szkolenia i kursy, które, jak się okazuje, nie są zbyt często stosowaną formą rozwijania swoich kompetencji facylitatorskich. Facylitatorzy (jeszcze?) nie sięgają tak często po specjalistyczne kursy, a doświadczenie zawodowe zdobywają, ucząc się na własną rękę lub poprzez praktykę zawodową.

Wniosek IV
Rozmowy i spotkania z innymi facylitatorami są wskazywane jako cenne źródło inspiracji i wiedzy, jednak niewielka część facylitatorów deklaruje, że aktywnie uczestniczy w oficjalnych społecznościach.

Obserwowanie innych facylitatorów, rozmowy z nimi i wymiana doświadczeń są wskazywane jako jedne z najczęstszych sposobów zdobywania wiedzy i inspiracji. Respondenci natomiast na pytanie o aktywny udział w społecznościach facylitatorów deklarują, że nie uczestniczą w żadnych lub, że uczestniczą w wewnętrznych społecznościach w swoich firmach. Nasuwa się więc wniosek, że w Polsce brakuje społeczności, wokół której zgromadziłoby się szersze grono facylitatorów.

Jeżeli po przeczytaniu raportu, dostrzeżesz dodatkowe wnioski lub obserwacje, które szczególnie zwróciły Twoją uwagę, podziel się nimi w social media (np. na LinkedIn) i oznacz swoją wypowiedź hashtagiem #StanFacylitacji2023 i oznacz nas @Socjomania.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak to wygląda w praktyce sprawdź nasz kurs online Facylitacja online przygotowany przez Martynę Tarnawską i Bartosza Furtaka z naszego teamu.

Czytaj również

blog1 blog2

Na jakim etapie jesteś?