0
EN

Blog o marketingu internetowym

Zarządzanie projektami internetowymi

Tyle się teraz słyszy o zarządzaniu projektami - Prince2, XP, XPrince i inne metodyki stanowią nieodłączną część nowoczesnego CV - a jak to wygląda w branży interaktywnej?

Zarządzanie projektem jest to zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Zawiera się w nim między innymi planowanie, harmonogramowanie, realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu [źródło: Wikipedia].

Praktyka niestety definiuje nieco inną sytuację - chyba każdy zna poniższą grafikę:
zarzadzanie projektami komunikacjazarzadzanie projektami komunikacja

Czym w takim razie jest projekt?

 • czynność prosta (zrobienie śniadania) lub bardzo złożona (zaplanowanie i zorganizowanie procesu produkcyjnego)
 • nie jest powtarzalny
 • ma czas (posiada datę rozpoczęcia i zakończenia)
 • jest zorientowany na stworzenie unikalnego rezultatu (np. produktu lub usługi)

zakres projektuzakres projektu

W zarządzaniu projektami przychodzą nam z pomocą takie metodyki jak: PMI, Prince2, XP, XPrince, Scrum, itp. Które z nich i w jakim stopniu możemy wykorzystać w agencjach interaktywnych? Odpowiedzi poszukajmy najpierw w Googlach:

google wyniki wyszukiwaniagoogle wyniki wyszukiwania

Nie masz strategii? Zamów usługęzbudujemy strategię marketingową i nauczymy jak się nią posłużyć

Kilka wpisów na blogach, kilka artykułów i to wszystko. Ciekawostkę stanowią dwa uruchomione (taką mam nadzieję) kierunki studiów podyplomowych - SGH: Studium Marketingu Internetowego, RAII: Marketing Internetowy oraz Zarządzanie Projektami Internetowymi.

W wielu branżach przedstawicieli podmiotów gospodarczych można podzielić na dwa nurty - kulturę promocji oraz kulturę rzemiosła (wg Arta Kleinera). Na styku tych dwóch mas powstają trudności w komunikacji (różne cele, różne potrzeby, itd.), których rozwiązać się nie da. Można je za to usprawnić (przynajmniej teoretycznie). W tym zakresie możemy:

 • ściślej współpracować z klientem (rozwiązanie znane z XP) (np. klient dostępny przez telefon w godzinach pracy zespołu)
 • usprawnić przepływ informacji (np. kolokacja zespołu w jednym pokoju)
 • organizować codzienne spotkania informacyjne
 • wprowadzić iteracje (dają informacje o problemach w projekcie)
 • wprowadzić testy akceptacyjne (pozwalają przedstawić klientom reguły biznesowe stojące za daną funkcjonalnością)

Prosty schemat projektu mógłby wyglądać w następujący sposób:

 • określenie celów biznesowych (liczą się dla klienta + ROI)
 • analiza wykonalności
 • stworzenie grupy projektowej
 • specyfikacja
 • określenie struktury informacji oraz przygotowanie projektu graficznego
 • oprogramowanie
 • testy
 • wdrożenie

Punkty 4-7 można realizować iteracyjnie. Warto również określić cele oraz wskaźniki sukcesu/porażki projektu.

Bibliografia

W polskich pozycjach książkowych ciężko znaleźć interesujące materiały, z pomocą przychodzi jednak Google Books:
1. J. Rodney Turner: „Managing Web Projects”, USA, Gower, 2004
2. Ashley Friedlein: „Web Project Management”, USA, Academic Press, 2001
3. D. Wallace, I. Raggett, J. Aufgang: „Extreme Programming for Web Projects”, USA, Pearson Education, 2003
4. T.J. Shelford, G.A. Remillard: „Real Web Project Management”, Pearson Education, 2003
5. Elaine England, Andy Finney: „Managing Interactive Media. Project Management for Web and Digital Media”, Addison-Wesley Professional, 2007

Sukces dobrze wykonanego projektu internetowego zależy od dokładnego zaplanowania poszczególnych prac. Bez sprawnego zarządzania pracami agencji projekty są wykonywane nierzetelnie i z błędami. Przekłada się to na stratę zasobów, które poświęcamy na naprawę wcześniejszych niedociągnięć. Aby usprawnić działania agencji, a również zwiększyć jej produktywność należy zastanowić się nad odpowiednim przygotowaniu projektu internetowego.

Powyższy temat poruszyłem nieprzypadkowo - moja praca magisterska będzie nosiła właśnie tytuł tego wpisu.

Dowiedz się więcej w drugiej części artykułu.

Czytaj również

blog1 blog2

Na jakim etapie jesteś?