0
EN

Blog o marketingu internetowym

20 sierpnia 2012 | Wpisy gościnne

Kilka słów o Studiach Podyplomowych SGH Marketing Internetowy

Dziękuję za możliwość umieszczenia wpisu na łamach serwisu Socjomania.pl. Chciałbym przedstawić poniżej informacje, które mogą być użyteczne dla osób rozważających podjęcie studiów podyplomowych z zakresu marketingu internetowego.

W odpowiedzi na wpis: Nabici w Marketing Internetowy SGH?

Program Studiów Podyplomowych Marketing Internetowy w SGH ewoluuje od ich początku w roku 2006. Zmian dokonujemy na bazie informacji pozyskiwanych od słuchaczy, jak i w wyniku poszerzania się tematyki oraz pozyskiwania nowych osób do współpracy. W porównaniu do opisywanych 11. i 12. edycji, niektóre przedmioty nie są nauczane w dawnej formule. Do programu aktualnych edycji doszły również zagadnienia (m.in. konkurowanie modelami biznesowymi, konkurowanie treścią), a zakres niektórych wykładów został pogłębiony lub wzbogacony o formy aktywizujące. Aktualny program studiów zawarty jest na stronie.

Wprowadziliśmy nowy sposób zaliczenia pierwszego semestru. Do 11. i 12. edycji zaliczenie następowało jedynie poprzez egzamin z wiedzy przekazanej w czasie pierwszego semestru. Jest to ujednolicona forma sprawdzenia wiedzy - w odróżnieniu od pracy dyplomowej, która dotyczy wybranego przez słuchacza aspektu marketingu internetowego opisanego z silnym odniesieniem do praktyki. Począwszy od 13. edycji pierwszy semestr można również zaliczyć przez grupową pracę projektową, której istotą jest stworzenie strategii marketingu internetowego dla wybranego przedsięwzięcia. W ramach tego rodzaju zaliczenia słuchacze projektują również makiety strony internetowej.

Aby ułatwić dostęp do wiedzy, w najbliższym czasie planujemy wydanie serii publikacji poświęconych marketingowi w Internecie. Pierwsza z nich pt. „Internet w zarządzaniu wartością klienta” zostanie opublikowana w październiku lub listopadzie tego roku. Kolejne, prawdopodobnie w pierwszej połowie 2013 r. Naszym celem jest udostępnienie wiedzy, po to aby na zajęciach w większym stopniu wykorzystywać formy aktywizujące, takie jak konwersatoria lub ćwiczenia. Publikacje zamierzamy wydać w formie plików do swobodnego pobrania, z jednej strony kierując się ideą open science, z drugiej chęcią zaprezentowania potencjalnym słuchaczom wiedzy, jaką przekazujemy na studiach.

W wyniku dyskusji ze słuchaczami 11. i 12. edycji, zmieniliśmy sposób komunikowania informacji o studiach. Aktualnie podkreślamy, że studia te są przeznaczone dla osób początkujących i średniozaawansowanych z e-marketingu. W przypadku uruchamiania dwóch równoległych edycji, tworzymy grupy mniej i bardziej zaawansowaną. Nadal borykamy się z pewnymi problemami, głównie infrastrukturalnymi. Korzystamy z sal akademickich, z których nie wszystkie charakteryzują się oczekiwanym przez nas standardem. Z drugiej strony, kampus SGH znajduje się w łatwo dostępnej lokalizacji.

Poniżej chciałbym przedstawić wyniki ankiet oceniających pierwszy semestr studiów 13. i 16. edycji studiów. Badanie ankietowe zostało więc przeprowadzone w podobnym terminie jak badanie opisywane we wpisie, a więc po pierwszym raczej teoretycznym semestrze, a przed drugim, w którym dominują zajęcia prowadzone przez praktyków. Pewnym mankamentem badania jest niepełna zwrotność, utrzymująca się na poziomie ok. 50%. Ankieta została przeprowadzona w wersji papierowej na zajęciach, po czym został wysłany e-mail z linkiem do formularza, przez który można było również przekazać uwagi, ale nikt z tej formy nie skorzystał.

Poziom zajęć w pierwszym semestrzePoziom zajęć w pierwszym semestrze

Poziom usatysfakcjonowaniaPoziom usatysfakcjonowania

Wpływ wiedzy na sukcesy w pracy zawodowejWpływ wiedzy na sukcesy w pracy zawodowej

Słuszność podjętej decyzjiSłuszność podjętej decyzji

Rekomendacja studiom kolejnym kandydatomRekomendacja studiom kolejnym kandydatom

Czasami postrzega się akademickie formy kształcenia przez pryzmat teorii mało użytecznej z punktu widzenia rozwiązywania problemów biznesowych. W tym kontekście chciałbym wspomnieć o ostatnim sukcesie studentów SGH. Grupa studentów z uczelni prowadząca działania promocyjne dla firmy Rowery Embassy zdobyła 1. miejsce na świecie w konkursie Google Online Marketing Challenge (zobacz: szczegóły zwycięskiej kampanii). W poprzednich trzech latach studenci z SGH zostawali europejskimi laureatami. Jest to o tyle znamienne, że w historii konkursu żadna inna uczelnia nie zdobyła tak wysokiej łącznej liczby zwycięstw na poziomie regionalnym i światowym. W tej i zeszłorocznej edycji konkursu byłem opiekunem zwycięskich drużyn, niemniej do sukcesu przyczynili się również inni pracownicy lub doktoranci SGH, w dużej mierze wykładowcy na Studiach Podyplomowych Marketing Internetowy. Zwycięskie zespoły tworzyły osoby ze studiów licencjackich lub magisterskich (słuchacze studiów podyplomowych niestety nie mogą brać udziału w konkursie).

Mam nadzieję, że przedstawione powyżej informacje będą użyteczne z punktu widzenia osób rozważających podjęcie studiów podyplomowych z marketingu internetowego. W przypadku szczegółowych pytań zachęcam do kontaktu.

Autorem powyższego, gościnnego wpisu jest Tymoteusz Doligalski – twórca Studiów Podyplomowych SGH Marketing Internetowy, adiunkt w Zakładzie Wartości Klienta (Instytut Zarządzania Wartością), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Czytaj również

blog1 blog2

Na jakim etapie jesteś?