0
EN
szkolenia otwarte

Digital Service Design

Ocena szkolenia (3)

Inne terminy tego szkolenia w Krakowie w Warszawie Online

Digital Service Design
08 - 09.07 8 wolnych miejsc

Jak odbywają się nasze szkolenia w obliczu COVID-19?

Przygotowaliśmy dla Was wiele nowych tematów kursów wideo online, a nasze standardowe szkolenia prowadzimy w formie webinarów live w planowanych terminach. W trosce o Wasze i nasze bezpieczeństwo, dołączamy do akcji #zostańwdomu, równocześnie dbając o możliwie najlepsze zdalne doświadczenia rozwoju i dzielenia się wiedzą. Do standardowych szkoleń otwartych wracamy od lipca 2020 roku z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa (dystans, liczebność grupy, środki dezynfekujące i odpowiednie procedury).

Informacje o szkoleniu Digital Service Design

Service Design to metodyka, która wspiera tworzenie nowych usług i optymalizację tych obecnych, z wykorzystaniem podejścia zorientowanego na użytkownika (human-centered design) i myślenia projektowego (design thinking). 

-> Dzięki naszym materiałom, dowiesz się więcej na ten temat .

Zaprojektowaliśmy warsztaty dla osób, które dopiero poznają narzędzia i metodykę service design, by przygotować je do zastosowania w swoim biznesie. Nasze szkolenie to połączenie praktycznych narzędzi service design, wiedzy i praktycznego doświadczenia z zakresu customer experience, a także wartości i ćwiczeń z podejścia design thinking.

Na warsztatach eksplorujemy zasady i zastosowanie service design, ze szczególnym uwzględnieniem produktów i usług cyfrowych, a także narzędzia do lepszego zrozumienia naszych klientów - ich potrzeb i doświadczeń (design research ), a także do tworzenia nowych pomysłów, ich prototypowania i testowania. Nasz program, stworzony dzięki połączeniu wiedzy interdyscyplinarnego zespołu Socjomanii (marketingowców, projektantów, strategów i socjologów) wyróżnia się tym, jak duży nacisk kładziemy na narzędzia digital, a także potencjał nowych technologii i tego, jak zmieniają współczesnego klienta. Jeśli jesteś osobą nastawioną na naukę poprzez doświadczanie, praktyczne sprawdzanie narzędzi i eksplorację nowego podejścia do zaprojektowania swoich produktów i usług - dołącz do kolejnej edycji warsztatów, prowadzonych przez doświadczonych facylitatorów.

Program szkolenia

10:00

Przywitanie uczestników szkolenia

 • Przedstawienie agendy szkolenia i prowadzącego,
 • Rekonesans wiedzy uczestników oraz zdefiniowanie celów szkolenia,
 • Przedstawienie procesu projektowania, którego uczestnicy doświadczą na szkoleniu.
10:15

Visual Thinking - wizualizacja w procesie service design

 • Dowiedz się, dlaczego wizualizowanie myśli pomaga w procesie projektowania innowacji - obalamy mit kolorowych karteczek i rysowania na warsztatach,
 • Zapoznanie z mindsetem service design na przykładzie praktycznego ćwiczenia, łączącego podstawy visual thinking, wicked problems solving i systems thinking.
11:00

Service design, czyli projektowanie i optymalizacja usług - na czym polega?

 • Service design i serwityzacja. W jaki sposób projektować nowe usługi, ale i optymalizować obecne procesy, produkty i zadania w firmie?
 • Digitalizacja - czym nie jest? Jakie są jej główne filary i wartości? Na jakie obszary biznesowe może wpłynąć?
 • Obalanie mitów - service design, design thinking, user experience, agile, digitalizacja - jaki jest link między tymi metodykami/narzędziami? Czym się różnią, a jakie ich części są wspólne?
 • Modelowy proces service design. Przykłady projektów digitalizacji w metodyce service design (od problemu, przez proces, do wdrożenia)
12:00

Dlaczego service design? 5 zalet biznesowego wykorzystania

 • Przedstawienie na 5 praktycznych projektach najważniejszych wniosków, zastosowań i obszarów wykorzystania metody i narzędzi service design,
13:00

Przerwa obiadowa

14:00

Faza discover - Design Research

 • Jak wykorzystać narzędzia design thinking i metodykę service design do rozpoznawania kluczowych potrzeb odbiorców, luk w usługach, analizy trendów i przygotowania się do zaprojektowania usługi?
14:45

Faza discover - Context Map Canvas

 • Context Map Canvas - praktyczne ćwiczenie, którego celem jest eksploracja trendów, otoczenia i zmiennych, które mogą wpłynąć na usługę oraz na potrzeby klientów. Uczestnicy będą mieć do dyspozycji narzędzia do empatyzacji, które wytłumaczymy (desk research, netnografia).
15:30

Faza discover - Value Proposition Canvas

 • (Digital) Value Proposition Canvas - praktyczne ćwiczenie, które wskazuje jak identyfikować kluczowe potrzeby, problemy i oczekiwania odbiorców,
 • Praktyczne wskazówki i dobre praktyki, z jakich narzędzi skorzystać, by pogłębić research.
16:30

Faza define - Zebranie insightów i wnioskowanie

 • Narzędzia i metody do podsumowywania fazy researchu,
 • Jak analizować i wnioskować w procesach service design? Praktyczne wskazówki,  
17:00

Podsumowanie I dnia warsztatów

 • Czas na pytania uczestników i podsumowanie najważniejszych wiadomości, narzędzi i koncepcji przedstawionych I dnia.
10:00

Rozpoczęcie II dnia warsztatów

 • Przypomnienie najważniejszych zagadnień z dnia poprzedniego w formie interaktywnego energizera,
10:15

Faza define - Customer Journey

 • Customer Journey - praktyczne ćwiczenie, które pozwoli na identyfikowanie luk w usłudze - analiza obecnych usług, w celu zidentyfikowania, czego brakuje naszym dotychczasowym produktom/usługom i jak należy je zmienić,
 • Customer & User Exprience - na jakie elementy oferowanych produktów/usług należy zwrócić uwagę?
11:15

Faza develop - sesja ideacji

 • Sesja ideacji i generowania nowych rozwiązań - nowe sposoby na kreatywną burzę mózgów, silent feedback i współtworzenie w zespole
12:00

Faza develop - sesja współtworzenia & (Service) Business Model Canvas

 • Karta pomysłu - zbiór narzędzi i technik do ewaluacji i rozbudowy konceptu,
 • (Service) Business Model Canvas - ewaluacja pomysłu pod kątem jego modelu biznesowego, wpływu na interesariuszy, poszczególnych komponentów. To narzędzie, którego poznanie, ułatwi również analizę i optymalizację obecnych usług i produktów.
13:00

Przerwa obiadowa

14:00

Faza develop & deliver - sesja prototypowania

 • Narzędzia digital do tworzenia prototypów, zarówno w fazie początkowej (low fidelity) jak i końcowej (high fidelity), narzędzia do tworzenia makiet, wizualizacji wstępnych projektów.
16:00

Faza deliver - ewaluacja & proces wdrażania

 • Metody testowania i walidacji projektu (od strony WWW, landing page po usługę, ekosystem). 
 • Prezentowanie wyników sprintów projektowych uczestników - czas na podsumowanie projektów i feedback
17:00

Podsumowanie

 • Najczęstsze problemy i wyzwania procesów service design,
 • Sesja Q&A dla uczestników,
 • Podsumowanie najważniejszych informacji i narzędzi przedstawionych na warsztatach
indywidualne konsultacje

1 godzina indywidualnych konsultacji po szkoleniu

Po szkoleniu masz 1 godzinę indywidualnych konsultacji online z trenerem, do wykorzystania przez rok od zakończenia szkolenia.

To warsztaty dla osób, które mają wyzwanie z:

Optymalizacją swoich produktów/usług

Chcesz poprawić doświadczenie swoich klientów (CX), pracowników lub partnerów? Chcesz zmienić swoj produkt lub usługę?

Wdrożeniem zmiany

Chcesz zdobyć narzędzia i metody, by zarządzić zmianą w organizacji? Chcesz poznać atuty metodyki service design i dowiedzieć się, jak wykorzystywać ją w praktyce?

 

Rozwiązywaniem problemów

Chcesz poznać nowe sposoby pracy grupowej i projektowej? Chcesz dostarczać lepszych pomysłów i organizować spotkania tak, by generować więcej jakościowych pomysłów? 

 

Opinie naszych uczestników

Dowiedz się więcej o naszych szkoleniach online

Skontaktuj się z nami

Podobne szkolenia

Na jakim etapie jesteś?