0
EN
szkolenia otwarte

Projektowanie innowacji w digitalu

Ocena szkolenia (2)

Inne terminy tego szkolenia w Krakowie w Warszawie Online

Projektowanie innowacji w digitalu
08 - 09.07 6 wolnych miejsc 03 - 04.09 7 wolnych miejsc 29 - 30.10 7 wolnych miejsc

Informacje o szkoleniu Service Design in Digital

Projektowanie usług/produktów digital w metodyce service design staje się coraz bardziej popularnym tematem, lecz często niezrozumiałym dla szerszego grona odbiorców. Niejednokrotnie spotykamy się z opinią, że service design jest kolejnym trendem lub „niczym nowym” stanowiącym hybrydę różnych narzędzi i znanych elementów zarówno w podejściu to projektowania, a nawet integracji zespołu i technik kreatywnych burzy mózgów.

Jednak w Socjomanii, zainspirowani testowaniem rozwiązań w integracji projektowania usług i tworzenia strategii digital oraz po kilku latach spędzonych na edukacji w tym zakresie (uczestnictwie Socjomaniaków w projektach zarówno w Polsce, jak i zagranicą, zdecydowaliśmy się przedstawiamy wyjątkowy program łączący konkretne podejście do przeprowadzania digitalizacji w organizacji. Zarówno na poziomie małych, jak i większych zmian.

Program powstał dzięki połączeniu wiedzy interdyscyplinarnego zespołu Socjomanii w zakres którego wchodzą zarówno marketingowcy, stratedzy, analitycy jak i socjolodzy.

Podczas dwudniowych warsztatów uczestnicy przejdą przez najważniejsze fazy procesu projektowania usług pracując na realnym przykładzie. Podczas każdej fazy zostanie podana informacja o zakresie, idei oraz o celach przyświecających konkretnemu etapowi. Trener przedstawi metody procesu service design w ujęciu cyfrowym korzystając niejednokrotnie z technik warsztatowych w formacie cyfrowym. Każdy uczestnik otrzymuje również dostęp do naszej platformy online na której będą prowadzone części warsztatowe oraz dedykowane materiały.

Koniecznie sprawdź także wystąpienie Katarzyny Młynarczyk, która podczas spotkania HR na deser mówiła o korelacji między działaniami i wyzwaniami dzisiejszego HR i Design Thinking.

Program szkolenia

💡

Panel teoretyczny przedstawiony w formie konwersacyjnej (tzw. World Cafe)

Na szkoleniu części teoretyczne będą przeplatać się z praktycznymi warsztatami, by pozwolić każdemu uczestnikowi na pełne zanurzenie się i doświadczenie procesu projektowania innowacji. Każdy moduł rozpocznie się jednak krótkim wprowadzeniem do tematu, wytłumczeniem najważniejszych pojęć, podzieleniem się dobrymi praktykami i sprawdzonymi taktykami działań, prezentacją przykładów i metod, które mogą wzbogacić proces.

W trakcie dwudniowego spotkania facylitatorzy opowiedzą o następujących tematach: 

  • Service design, design thinking, user experience, agile, digitalizacja - jaki jest link między tymi metodykami/narzędziami? Czym się różnią, a jakie ich części są wspólne?
  • Serwityzacja. Jak rozwój technologii i jednoczesny wzrost znaczenia badań i wiedzy o człowieku (tzw. Human Studies) wpływa na projektowanie rozwiązań - usług, produktów?
  • Digitalizacja - czym nie jest? Jakie są jej główne filary i wartości? Na jakie obszary biznesowe może wpłynąć?
  • Modelowy proces service design. Przykłady projektów digitalizacji w metodyce service design (od problemu, przez proces, do wdrożenia).
  • Pięć faz procesu w design thinking - empatyzacja, definicja, ideacja, prototypowanie, testowanie. Kluczowe problemy i cele każdego etapu. Narzędzia i metody stosowane w każdej z faz. Praktyczne przykłady realnych projektów przeprowadzonych przez zespół Socjomanii.
  • Narzędziownik service designera - jak dobierać narzędzia, metody i ćwiczenia? Jak projektować proces service design w swojej firmie lub dla klienta? 
  • Czym jest netnography? Jak wykorzystać potencjał danych digital oraz metod badawczych do procesu tworzenia nowej usługi? (big data, analiza trendów, analiza i wnioskowanie z danych w social media, techniki BBD, tworzenie społeczności wokół kontekstu, techniki monitoringu danych, etnografia mobilna, techniki eyetracking, analityka).
  • Narzędzia digital do tworzenia prototypów, zarówno w fazie początkowej (low fidelity) jak i końcowej (high fidelity), narzędzia do tworzenia makiet, wizualizacji wstępnych projektów.
  • Metody walidacji projektu (od strony WWW, landing page po usługę, ekosystem). Model definicji projektu od strony biznesowej (Service Business Model Canvas),
  • Najczęstsze problemy i wyzwania procesów service design. 

Warsztat-energizer: Digi-mashups

💡

Warsztaty w oparciu o wybrany projekt

Uczestnicy zostaną postawieni przed wybranym wyzwaniem, do którego rozwiązanie będą tworzyć w ciągu dwudniowego sprintu pod opieką facylitatorów, dzielących się know-how, narzędziami i metodami pracy. W tym czasie przejdą przez takie etapy pracy jak:

a. Empatyzacja (proces badawczy, metody badań, netnography)

Przykłady tworzenia ścieżki klienta (Customer Journey) i określenia punktów styku ze środowiskiem digital (autorskie narzędzie Socjomanii)

b. Definiowanie problemu (podejście HMV, syntetyzacja)

c. Ideacja (generowanie idei)

W tej części skupimy się również na narzędziach ułatwiających kolaborację online - od prostego wykorzystania funkcji Google Drive, przez Real Time Board, Mindmeister itd. oraz sposobach na gromadzenie danych i wymianę informacji w sposób zdigitalizowany (selekcja wykonana przez zespół Socjomanii na bazie doświadczeń ze szkoleń i warsztatów)

d. Prototypowanie (low fidelity i high fidelity)

Narzędzia digital do tworzenia prototypów zarówno w fazie początkowej (low fidelity) jak i końcowej (high fidelity), narzędzia do tworzenia makiet, wizualizacji wstępnych projektów

e. Testowanie (walidacja idei, Service Business Model Canvas)

Metody walidacji projektu (od strony WWW, landing page po usługę, ekosystem). Model definicji projektu od strony biznesowej (Service Business Model Canvas).

 

Podczas warsztatów uczestnicy przejdą przez najważniejsze fazy procesu projektowania usług pracując na realnym przykładzie. Podczas każdej fazy zostanie podana informacja o zakresie, idei oraz o celach przyświecających konkretnemu etapowi. Trenerzy przedstawią metody procesu service design w ujęciu cyfrowym korzystając niejednokrotnie z technik warsztatowych w formacie cyfrowym. Każdy uczestnik otrzymuje również dostęp do naszej platformy online na której będą prowadzone części warsztatowe oraz dedykowane materiały.

indywidualne konsultacje

1 godzina indywidualnych konsultacji po szkoleniu

Po szkoleniu masz 1 godzinę indywidualnych konsultacji online z trenerem, do wykorzystania przez rok od zakończenia szkolenia.

Opinie naszych uczestników

Dla kogo jest to szkolenie?

Liderzy zmian

Inicjujący zmianę w organizacji i poszukujący inspiracji, jak to zrobić.

Marketing Managerów

Odpowiedzialni za optymalizację procesów, zadań, komunikacji i wizerunku produktów/usług.

Projektanci usług/produktów

Chcący wdrożyć innowacje, nowe produkty/usługi/procesy wewnątrz swojej firmy.

Osoby zarządzające strategią organizacji

Stawiające na rozwój
firmy w obszarze digital.

 

 

Podobne szkolenia

Na jakim etapie jesteś?