0
EN

Blog o marketingu internetowym

Strategia strategii nierówna - czym są usługi strategiczne Socjomanii?

Sporo osób kojarzy Socjomanię ze szkoleniami z różnych obszarów digital marketingu. Ogromną część naszych zadań stanowią jednak prace strategiczne - te związane z digital marketingiem, ale nie tylko - nasze projekty dotyczą różnych obszarów działań przedsiębiorstw i obejmują takie działania, jak budowa strategii marki, optymalizacja usług, badania netnograficzne i pozyskiwanie wiedzy o konsumencie, strategie sprzedaży w digitalu, strategie employer brandingu, czy planowanie rekrutacji do działów digital.

W tym artykule przybliżę nieco mocniej poszczególne prace, które wykonujemy. 

Uprzedzając: mam świadomośc tego, że gdyby trzymać się mocno definicji, czasami zamiast strategii, tak naprawdę mówimy o planie taktycznym czy operacyjnym. Aby uprościć ofertę i jej zrozumienie przez odbiorców, będę jednak często posługiwał się słowem “strategia”.

 

Obszary działalności przedsiębiorstw i dopasowane do nich usługi strategiczne Socjomanii

Rodzaje oferowanych usług strategicznych - Socjomania

Kliknij, aby powiększyć grafikę.

W kolejnych punktach przybliżę każdy z widocznych na obrazie elementów oferty. 

 

Obszar: Innowacje
Usługa: Wypracowanie nowych kierunków strategii marki

Co zawiera w sobie usługa i jakie są efekty prac Socjomanii

 • Analiza grup docelowych marki i ich potrzeb, prowadząca do wyprowadzenia sugestii zmian biznesowych, wizerunkowych, produktowych, usługowych, procesowych, organizacyjnych czy marketingowych,

 • Identyfikacja i definicja person marketingowych marki, 

 • Mapowanie i analiza ścieżek klientów marki (customer journey maps) pozwalająca wypracować rozwiązania dla poszczególnych punktów styku klienta z marką,

 • Na bazie powyższych - wypracowanie koncepcji zmian w komunikacji organizacji, koncepcji usług oraz sposobu sprzedaży produktów marki.


Przykładowe case study

Wspólnie z marką Continental wypracowaliśmy kompleksowe podejście do procesu tworzenia nowych rozwiązań na kolejne lata dla marki w jej segmencie B2B. 

3 fazy procesu design thinking - case study Continental

W wyniku szczegółowego zbadania potrzeb grup docelowych, zmapowania i analizy ścieżek person marketingowych oraz intensywnych warsztatów z zespołem Klienta, powstało 10 realnych pomysłów, które zostały wybrane do wdrożenia w 4 obszarach działania firmy: marketing i komunikacja, nowe usługi, wsparcie sprzedaży oraz optymalizacja. Dla każdego pomysłu został opracowany skrócony Business Model Canvas, który uwzględniał wartość dla Klienta, potencjał przychodów oraz niezbędne zasoby do wdrożenia pomysłu.

Dodatkowo zaproponowany przez Socjomanię etap badań oraz ewaluacji pozwolił na wypracowanie pomysłów spełniających potrzeby zdefiniowanej grupy docelowej.

12 faz netnografii - case study Continental - wypracowanie strategii marki

Zobacz pełne case study

 

Obszar: Innowacje
Usługa: Optymalizacja usług online i offline

Co zawiera w sobie usługa i jakie są efekty prac Socjomanii

 • Analiza problemu, procesów, czy grupy docelowej Klienta i jej potrzeb, bolączek, oczekiwań,

 • Analiza usługi (online i/lub offline) w celu diagnozy efektywności poszczególnych jej etapów, a także podniesienia poziomu satysfakcji klientów, jak i innych aktorów usługi (pracowników, partnerów),

 • Wykorzystanie narzędzi i procesu design thinking (m.in. empatyzacji, definicji i tworzenia rozwiązań, prototypowania i testowania) w celu wyszukania i dopasowania rozwiązań najbardziej odpowiednich dla marki, ale przede wszystkim jej klientów, 

 • Warsztaty Customer Experience Mapping z zespołem marki, opracowywanie ścieżek klientów (customer journeys) w celu zrozumienia klientów firmy i wypracowania gotowych rozwiązań dla przedsiębiorstwa,

 • Zestawienie rozwiązań na każdym etapie ścieżki klienta oraz wyznaczenie kierunków strategicznych rozwoju.

Przykładowe case study

Codecool, międzynarodowa sieć szkół programowania, potrzebowała lepiej zrozumieć problemy, potrzeby swoich klientów oraz ich ścieżki (customer journeys), by odpowiedzieć na nowe wyzwania rynku kursów programistycznych i udoskonalić dotychczasowe usługi. W tym projekcie wykorzystaliśmy proces design thinking i metodykę service design, aby przygotować i przeprowadzić analizę netnograficzną (badania w świecie online) oraz serię wywiadów i warsztatów - zarówno z pracownikami firmy, jak i jej klientami. 

Na bazie wniosków wyciągniętych z warsztatów powstał raport zawierający:

 • zestawienie rozwiązań dla firmy na każdym etapie ścieżki klienta,

 • kierunki strategicznego rozwoju w obszarze budowania doświadczenia klienta wraz z pierwszymi krokami do podjęcia przez markę,

 • wybór najważniejszego obszaru warunkującego budowanie doświadczeń klienta zestawiającego dwie perspektywy (zespół i klient).

Warsztaty Customer Experience z pracownikami i studentami marki Codecool

Warsztaty Customer Experience z pracownikami i studentami marki Codecool

Customer journey (ścieżka klienta) dla marki Codecool - Socjomania

Customer journey (ścieżka klienta) i dokument poświęcony generowaniu nowych pomysłów

Zobacz pełne case study

 

Obszar: Marketing
Usługa: Strategia komunikacji w digitalu - pełna lub jej wybrane elementy

Co zawiera w sobie usługa i jakie są efekty prac Socjomanii

 • Audyt działań marki w szeroko pojętym digitalu lub wybranych kanałach (social media, SEO, SEM, e-mail marketing, itd.) wraz z listą rekomendacji i optymalizacji dla Klienta,

 • Analiza działań konkurencji wraz z rekomendacjami dalszych działań,

 • Analiza grupy docelowej w celu zdefiniowania person marketingowych, doboru właściwych kanałów dotarcia, oraz dopasowania taktyk dotarcia i sposobów komunikacji,

 • Analiza makrotrendów społecznych istotnych z punktu widzenia marki, jej odbiorców i celów wraz z rekomendacjami wykorzystania danego trendu,

 • Wyznaczenie celów działań w digitalu zgodnych z celami biznesowymi firmy,

 • Wypracowanie ekosystemu digital - m.in. dobór kanałów, określenie ich ról,

 • Opracowanie planów taktycznych dla każdego ze zdefiniowanych kanałów digital - m.in. dopasowanie person do kanału, dopasowanie komunikatów i ich proporcji do kanału, dopasowanie metod dotarcia i wytycznych do danego kanału,

 • Przygotowanie harmonogramów publikacji, mediaplanów, wyznaczenie budżetów działań, 

 • Wyznaczenie mierników oceny efektywności, sposobów pomiaru działań i częstotliwości raportowania,

 • Wyznaczenie ról w zespole i kompetencji potrzebnych do efektywnego wdrożenia strategii w życie, przeszkolenie zespołu lub asysta w doborze agencji realizującej strategię,

 • Przygotowanie briefu kreatywnego do przełożenia strategii na warstwę kreatywną i wizualną.


Przykładowe case study

Dla marki Kupiec wykonaliśmy szereg działań strategicznych, w tym audyt działań marki (zarówno na poziomie działań w Internecie - strona WWW, social media, SEO/SEM; jak i strategii marki i kanałów marketingowych offline), analizę zachowań konsumentów, weryfikację potencjału komunikacji poszczególnych produktów w świecie digital (liczba zapytań, wzmianek na temat konkretnych kategorii produktowych, obecność marki Kupiec w świadomości konsumentów, popularność, rodzaj i treść wzmianek pod kątem podjęcia decyzji biznesowych), opracowanie strategii digital i pomoc w jej wdrożeniu, a także opracowaliśmy kampanię wdrażającą nowy produkt na rynek.

Nasze analizy wpłynęły nie tylko na obszar digital marketingu, ale i na kształt oferty produktów w e-commerce i komunikację na opakowaniach produktów marki. Z wybranymi podczas przetargu partnerami (agencjami digital) wdrożyliśmy również nową stronę www i zbudowaliśmy wspólnie program ambasadorski, który ukierunkowany jest na pozyskiwanie insightów konsumenckich bezpośrednio od użytkowników. To przykład kompleksowej, partnerskiej, ponad 2-letniej współpracy i digitalizacji komunikacji oraz oferty marki.

Zobacz video case study:

Zobacz pełne case study

 

Obszar: Marketing
Usługa: Audyty efektywności działań

Co zawiera w sobie usługa i jakie są efekty prac Socjomanii

 • Audyt działań marketingowych marki w szeroko pojętym digitalu lub jego wybranych obszarach wraz z listą rekomendacji i optymalizacji dla Klienta oraz przygotowaniem do wdrożenia w życie wniosków wynikających z audytu,

 • Audyt działań płatnych i poprawności konfiguracji kont reklamowych, prowadzący do zwiększenia efektywności działań reklamowych,

 • Opcjonalne uzupełnienie o analizę działań konkurencji lub tzw. benchmarków (ciekawych punktów odniesienia) w celu identyfikacji dobrych i złych praktyk, doboru rekomendacji dla Klienta oraz w celu znalezienia obszarów wyróżnienia się dla marki.
   

Przykładowe obszary, które mogą zostać objęte audytem efektywności 

 • Działania w social media lub wskazanych przez klienta platformach social media,

 • Działania płatne w social media (reklama na Facebooku, Instagramie, LinkedIn),

 • Działania SEO i SEM, 

 • Techniczna optymalizacja strony www.


Przykładowe case study

Dla marki Medicine przygotowaliśmy proces prowadzący zespół Klienta przez samodzielne zrewidowanie strategii komunikacji w social media, przy wsparciu konsultanta Socjomanii. 

Jednym z wykonanych zadań był audyt dotychczasowych działań na oficjalnym profilu marki na Facebooku, Instagramie oraz w serwisie YouTube. Analizy działań dokonał sam zespół marki Medicine, kierowany przez konsultanta. Część wypracowanych rekomendacji była od razu wdrażana w życie, dzięki czemu nie trzeba było czekać na efekty do końca trwania procesu.

Zespół wykonał też analizę działań podmiotów konkurencyjnych, wykonał badania ankietowe wśród swoich grup docelowych, opracował persony marketingowe, a następnie opracował linie komunikacyjne, strategię dotarcia, mierniki efektywności oraz ustalił budżety i plan wdrożenia strategii w życie.  

Zobacz pełne case study

 

Obszar: Sprzedaż
Usługa: Strategia i optymalizacja sprzedaży w digitalu

Co zawiera w sobie usługa i jakie są efekty prac Socjomanii

 • Audyt kont reklamowych i ekosystemu reklamowego Klienta (poprawność konfiguracji kont, poprawność implementacji pikseli trackingowych, itp.),

 • Audyt działań płatnych w digitalu, np. dla e-commerce, prowadzący do zwiększenia efektywności prowadzonych działań reklamowych,

 • Weryfikacja działań podwykonawców (agencji, freelancerów, itp.),

 • Analiza działań konkurencji wraz z rekomendacjami dla Klienta, 

 • Zaplanowanie struktury konta reklamowego, implementacja pikseli trackingowych, zaplanowanie i budowa grup targetowych, przygotowanie katalogów produktów,

 • Rozplanowanie działań reklamowych, testów i ich wdrożenie,

 • Opracowanie mediaplanów, 

 • Raportowanie, analiza i optymalizacja kampanii reklamowych Klienta.


Przykładowe case study

Marka DeeZee oczekiwała zwiększenia rentowności działań reklamowych na Facebooku i Instagramie, kierujących do sklepu online marki.

W odpowiedzi na potrzeby firmy, opracowaliśmy i wdrożyliśmy kompletną strategię działań reklamowych na Facebooku i Instagramie - od zaplanowania działań, testów oraz struktury konta reklamowego, przez przygotowanie odpowiednich grup odbiorców i katalogu produktów, po realizację działań reklamowych, ich raportowanie, analizę i optymalizację. 

 

Obszar: HR
Usługa: Strategia employer brandingowa w digitalu

Co zawiera w sobie usługa i jakie są efekty prac Socjomanii

 • Analiza wnętrza organizacji, potrzeb pracowników, punktów ich styku online z firmą podczas poszukiwania pracy i w trakcie jej trwania,

 • Audyt dotychczasowych działań employer brandingowych marki i ocena ich efektywności wraz z listą rekomendacji i optymalizacji dla Klienta, 

 • Analiza wzmianek online na temat marki w celu identyfikacji bolączek, potrzeb, pytań, oraz kanałów obecności pracowników i potencjalnych kandydatów do pracy,

 • Analiza działań konkurencji i marek podobnych wraz z rekomendacjami dalszych działań,

 • Wyznaczenie celów strategicznych działań employer branding,

 • Wypracowanie ekosystemu digital - m.in. dobór kanałów właściwych dla działań employer brandingowych marki i określenie ich ról,

 • Opracowanie planów taktycznych dla każdego ze zdefiniowanych kanałów - m.in. dopasowanie komunikatów i ich proporcji do kanału, dopasowanie metod dotarcia i wytycznych do danego kanału,

 • Przygotowanie harmonogramów publikacji, wyznaczenie budżetów działań, 

 • Wyznaczenie mierników do oceny efektywności, sposobów pomiaru działań i częstotliwości raportowania.


Przykładowe case study

Działowi HR marki Amway BSC pomogliśmy wypracować kierunek i kształt działań employer brandingowych.

W trakcie kilkuetapowego procesu wykonaliśmy badania wśród pracowników i kandydatów do pracy, przeprowadziliśmy audyt działań employer brandingowych marki, przeanalizowaliśmy wzmianki na temat marki pojawiające się w internecie, oraz wykonaliśmy analizę działań konkurencji.

Podczas finalnego warsztatu z zespołem Klienta wspólnie wypracowaliśmy plan optymalizacji i dalszych kroków.

Zobacz pełne case study

 

Obszar: HR
Usługa: Rekrutacja w działach digital

Co zawiera w sobie usługa i jakie są efekty prac Socjomanii

 • Analiza działań digital marketingowych Klienta w celu zbadania efektywności i identyfikacji kompetencji oraz stanowisk potrzebnych w zespole do podniesienia efektywności, 

 • Przygotowanie ogłoszeń rekrutacyjnych określających wymagania, doświadczenie i umiejętności potencjalnych kandydatów,

 • Weryfikacja kompetencji kandydatów i rekomendacja najbardziej odpowiednich kandydatów,

 • Onboarding w obszarze digital marketingu nowo zatrudnionych osób,

 • Monitorowanie efektywności działań w pierwszym okresie zatrudnienia nowych pracowników.


Przykładowe case study

Dla Grupy Robyg - która chciała wzmocnić zespół digital, zoptymalizować koszty i uniezależnić się od zewnętrznych dostawców - zaplanowaliśmy cały proces rekrutacyjny - od analizy działań Klienta i potrzeb, przez przedstawienie potrzebnych rekomendacji i konkretnych stanowisk, po przeprowadzenie spotkań, wskazanie najlepszych kandydatów do zatrudnienia i zorganizowanie onboardingu dla nowych pracowników.

W wyniku kilkutygodniowego procesu udało się pozyskać dwie doświadczone osoby do zespołu marki, co w szybkim czasie pozwoliło przejąć zadania zlecane zewnętrznym partnerom i podnieść jakość działań digital marketingowych.  

Zobacz pełne case study

 

Podsumowanie 

Jeśli chcesz zobaczyć jakie inne projekty strategiczne zrealizowaliśmy dla naszych Klientów, sprawdź nasze pozostałe case studies

Jeśli szukasz rozwiązania dla siebie i swojej firmy, zachęcam Cię do kontaktu z nami!

Czytaj również

blog1 blog2

Na jakim etapie jesteś?